Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Två konstnärer har flyttat in på Kyrkeruds folkhögskola

Under hösten kommer både kursdeltagare på Kyrkeruds folkhögskola och allmänheten får inblick residenskonstnärerna Malin Lin Nordström och Julia K. Perssons konstnärliga arbete i form av föreläsningar, utställningar, workshops och ateljésamtal.

Två konstnärer har flyttat in på Kyrkeruds folkhögskola

Konstnärerna Julia K Persson och Malin Lin Nordström har flyttat in på Kyrkeruds folkhögskola. Under hösten 2022 kommer de att vara delaktiga i att skapa ett residens, en mötesplats för konst, för att inspirera det lokala kulturlivet i Årjäng.

Det är en del av projektet Air Värmland som drivs av Region Värmland. Kyrkeruds folkhögskola har förhoppning om att skapa ett fortsatt residens i egen regi och bjuda in nya konstnärer varje höst framöver. Idén med residens på Kyrkerud har funnits på skolan sedan länge och i samband med Air Värmland går nu startskottet äntligen av stapeln.

Syftet med Air Värmland (Artists In Residence Värmland) är framför allt att bidra till konstnärlig utveckling genom att skapa mötesplatser mellan konstnärer och att inspirera det lokala kulturlivet i kommunen.

– Konstnärer i Värmland och Årjängsborna kommer på olika sätt att bli inbjudna och kunna ta del av konstnärssamtal och visningar, säger Marita Axelsson Nordlund vid Region Värmlands kulturavdelning.

Först ut i är konstnärerna Julia K Persson och Malin Lin Nordström, utvalda från ett stort urval bland intresserade konstnärer. Biträdande rektor Jonas Lindström säger att det är ett aktivt val att de båda konstnärerna är i början av sin karriär.

– Vi får ta del av det allra senaste från utbildningsvärlden och konstnärerna kommer in i ett pedagogiskt sammanhang och kommer att vara gästlärare.

Julia K. Persson har en kandidatexamen i arkitektur från Lunds arkitektskola. Hon har studerat keramik i två år på Capellagården, Öland, och har nyligen tagit sin masterexamen i materialbaserad konst på Konsthögskolan i Oslo.

Malin Lin Nordström arbetar bland annat med skulptur, installation, film, ljud och performance, ofta i samarbete med andra. Hon intresserar sig för hur människor interagerar och relaterar till varandra, till naturen och till existentiella frågor.

Läs mer om konstnärerna på regionens webb om Air Värmland.

Viktig satsning

Elisabeth Kihlström, ordförande i Kultur och bildningsnämnden är glad över att det har varit ett sådant stort intresse bland de konstnärer som sökt till residenset.

– Det här är en viktig satsning som vi bidragit till, där det finns en fin koppling mellan kulturutveckling och utbildning inom området, säger hon.

Under tre månader får residenskonstnärerna möjlighet att utveckla sitt konstnärskap i en lugn och naturnära miljö. Residenset äger rum i ett litet separat hus på skolområdet och under hösten kommer både kursdeltagare på skolan och allmänheten får inblick residenskonstnärernas konstnärliga arbete i form av föreläsningar, utställningar, workshops och ateljésamtal. Det kommer även ske samarbeten med lokala konstnärer och konsthantverkare.

Det residens som sedan kommer att fortsätta i Kyrkeuds folkhögskolas regi kommer gå under namnet Kairå (Kyrkerud Artists In Residence Årjäng).Air Värmland Kyrkerud, Årjäng anordnas med stöd av Kulturrådet, Årjängs kommun och Region Värmland.

Residenskonstnärerna Malin Lin Nordström, Julia K Persson, Jonas Lindström biträdande rektor Kyrkeruds FHS, Marie Pettersson kulturutvecklare och Stefan Sköld kulturchef, Årjängs kommun.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?