Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Utlysning Kreativ kraft

Bildcred: Aleshyn Andrei/Shutterstock

Utlysning Kreativ kraft

Region Värmland utlyser utvecklingsuppdrag till fria professionella kulturskapare. Syftet är att kulturella och kreativa branscher kan utvecklas och växa, något som är extra viktigt efter åren med pandemin.

Har du en idé om något du vill utveckla? Under namnet Kreativ kraft utlyser Region Värmland ett antal utvecklingsuppdrag som kan sökas av dig som är verksam i Värmland inom bild och form, slöjd, konsthantverk, litteratur, dans och film. Uppdraget kan handla om att fördjupa sitt eget skapande, utforska en metod eller idé - enskilt eller gemensamt med andra.

Syftet med utlysningen är att stärka professionella kulturskapare och bidra till att kulturella och kreativa branscher kan utvecklas och växa, något som är extra viktigt efter åren med pandemi. Genom ett antal utvecklingsuppdrag vill vi stärka kulturens kraft i Värmland.

I din ansökan ger du en kort och tydlig beskrivning av din idé, budget och tidsplan. Ansökan görs i formuläret som finns i länken nedan.

Vem kan söka?

Utvecklingsuppdraget kan sökas av fria professionella kulturskapare som driver företag inom bild och form, slöjd, konsthantverk, litteratur, dans och film. Den som söker ska vara boende i Värmland. Eventuella samarbetsparter behöver vara tillfrågade innan ansökan.

Om uppdraget

I utvecklingsuppdraget utgår en ersättning från Region Värmland och kan som mest ersättas med upp till 50 000 kr mot faktura, exklusive moms.

Du kan förlägga tiden när du vill under oktober 2022 till 31 oktober 2023. Du väljer själv hur du disponerar den ekonomiska ersättningen.

Efter avslutat uppdrag ska du lämna en kort rapport om hur du genomfört processen samt tre bilder som beskriver den.

Processen får gärna – men måste inte – inkludera eller resultera i något som publik eller besökare kan ta del av, på plats, digitalt eller i annan form.

Kriterier, urval och beslut

I urvalet tar vi hänsyn till hur den sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik enskilt eller gemensamt med andra. Vid samverkan prioriteras projekt över genregränser, där utövare från olika konst- och kulturområden samverkar eller samverkan med aktörer inom andra sektorer och branscher.

Vi strävar efter en bred representation gällande konstnärliga uttryck samt kön, ålder och geografisk spridning.

Beslut tas i månadsskiftet oktober/november. Besked kommer till den epost-adress du lämnat vid ansökan. Vilka som beviljats utvecklingsuppdrag kommer även publiceras på Region Värmlands hemsida.

Ansökan

I din ansökan ger du en kort och tydlig beskrivning av din idé, budget och tidsplan.

Här är formuläret för din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 17 oktober

Kontaktpersoner:

Handläggningfrågor

Stefan Westling
Mejl: stefan.westling@regionvarmland.se

Tel: 010-833 11 22

Bild och form

Marita Axelsson Nordlund
Mejl: marita.axelssonnordlund@regionvarmland.se

Tel: 010-833 10 72

Slöjd

Kajsa Stinnerbom
Mejl: kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se
Tel: 010-833 10 51

Litteratur

Ricky Andreis
Mejl: ricky.andreis@regionvarmland.se
Tel: 010-833 10 52

Dans

Linda Löfgren
Mejl: linda.lofgren@regionvarmland.se
Tel: 010-833 10 73

Film

Dahyu Hashimi
Mejl: dahyu.hashimi@regionvarmland.se
Tel: 010-833 10 79


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?