Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Dans, konsthantverk och skrivande flyttar in på Värmlands bibliotek

Möten, material, drama och gestaltande. Mycket är möjligt när tre kulturskapare kommer att vistas i biblioteksmiljö (residens) under hösten 2022. Från vänster dansare Sanna Allåker, konsthantverkare Åsa Dybvad Norman och dramatiker Christofer Bocker. På trappan biblioteksutvecklare Frida Närman, Mikael Nordeman, bibliotekschef Storfors kommun, Charlotta Anderberg, kultur- och fritidschef Kils kommun och bibliotekarie Linn Lundtoft, Kristinehamns bibliotek.

Dans, konsthantverk och skrivande flyttar in på Värmlands bibliotek

Galet kär och sjukt rädd. Skriv och skapa drama om den största kärleken och den största rädslan tillsammans med dramatiker Christofer Bocker. Vill du vara med?

Ingressen är en inbjudan som speglar en del av det som kommer att hända vid biblioteket i Kristinehamn under hösten. Christofer Bocker har tillsammans med dansaren Sanna Allåker och konsthantverkaren Åsa Dybwad Norman fått uppdrag av Region Värmland och projektet Biblioteket som demokratisk arena. Sanna kommer att arbeta på Storfors bibliotek och Åsa på biblioteket i Kil.

Frida Närman som är biblioteksutvecklare och projektledare för Biblioteket som demokratisk arena säger att biblioteken är berättelsernas hus och det finns många sätt att berätta en historia.

– Genom att lyfta in dans, konsthantverk och skrivande breddar vi bibliotekens utbud och sätten att berätta. Det bidrar till att fler människor kan hitta ett sätt att uttrycka sig och att fler röster får höras.

Möten, kunskapsutbyte och gestaltande

Sanna Allåker och Åsa Dybwad Norman säger så här om förväntningar och planer inför hösten.

– Jag vill möta många människor och lyssna på vad de har att säga, Tänker mig också intervjuer med specifika frågor om exempelvis drömmar, hur man förhåller sig till stället man bor på, sin indentitet, hur man känner för framtiden. och vad man har för historia. Jag vill möta alla stora och små, från dagis till äldre. Och sedan se hur jag kan gestalta detta i dans, säger Sanna Allåker.

Åsa Dybvad Norman säger att de i Kil kommer att jobba med textilt skapande.

– Vi inleder med att bjuda in företag och privatpersoner till att lämna in gamla textilier och kläder. Med detta bygger vi upp ett slags materialbibliotek i biblioteket.

– Textil och konsthantverk är brett. Det finns mycket kunskap om hantverksskapande. Genom möte med exempelvis ett språkkafé och årskurs 3 blir biblioteket en plats för kunskapsutbyte. Jag ser gärna kritiska frågor kring vad konsthantverk är och inte är. Det behöver inte vara det mest klassiska man tänker på. Jag hoppas på ett nytt intresse för vad som kan ske i möten med material på bibliotek, det behöver inte vara i bokform.


Fakta Biblioteket som demokratisk arena

Bakgrunden till biblioteksresidens är en satsning inom Region Värmlands och kulturavdelningens projekt Biblioteket som demokratisk arena som får medel från Kulturrådet. Uppdragen sker i form av residens som innebär att en dansare, en dramatiker och en konsthantverkare tillbringar viss tid på en särskild plats. Kulturskaparna får lön genom Region Värmlands kulturrådsprojekt medan boende och/eller resekostnader finansieras av kommunerna som deltar i projektet.

Läs mer om kulturskaparna och residenset på Region Värmlands webb

Läs mer om projektet Biblioteket som demokratisk arena på Region Värmlands webb

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?