Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nu är första delen till nya vårdhuset på Centralsjukhuset i Karlstad på plats

På tisdagsförmiddagen lyftes den första moduldelen till det nya vårdhuset på plats.

Nu är första delen till nya vårdhuset på Centralsjukhuset i Karlstad på plats

Byggandet av det nya vårdhuset på Centralsjukhuset i Karlstad har startat – ett hus med 78 nya vårdplatser som öppnar till hösten.
Tillskottet är det första i en omfattande om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset som väntas pågå under cirka 15 års tid.

Förra hösten beslutade Region Värmland att tillskapa en ny vårdbyggnad med plats för tre avdelningar och totalt 78 vårdplatser på Centralsjukhuset.

– Som en konsekvens av pandemin insåg vi att vi behöver glesa ut vårdplatser för att kunna skapa smittfria vårdmiljöer. Det gör vi genom att de vårdplatser som skapas har rätt funktion: enpatientrum som är både smittsäkrare och har högre patientintegritet än de flerpatientrum som de ersätter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert.

I det nya huset kommer kirurgkliniken att flytta in med tre vårdavdelningar. Öppning väntas bli senare i höst.
Byggnaden i sig är ett trämodulhus bestående av förproducerade moduldelar som tillverkas på en fabrik i Torsby och som sedan lyfts på plats i färdigt skick.

– Med det här tillvägagångssättet värnar vi hållbarhet från upphandling till färdigt hus: en träbyggnad producerad av en regional aktör, med virke till stor del från närliggande skogar – och när vi inte längre har behov av byggnaden kommer moduldelarna att återanvändas till andra byggen. Det känns ansvarsfullt och bra, säger Annette Andersson, chef för Regionfastigheter.

Byggtransporter kan påverka trafiksituationen kring Centralsjukhuset

Under tisdagen monterades den första moduldelen på vårdhuset och kommande fem-sex veckor fraktas tio moduldelar per dag till Centralsjukhuset med lastbil. I samband med detta kan trafiksituationen kring sjukhuset och på parkeringsområdet komma att påverkas.
Inne på sjukhuset kommer byggarbete att utföras i den byggnad som ligger närmast det nya huset, där också en passage mellan husen kommer att skapas i höjd med hiss F.

– Bygga med moduler gör att vi får en mycket effektiv byggtid – upp mot halva tiden jämfört med att bygga på plats och med betongstomme. På så vis kan vi ha ett hus som är klart för driftsättning på bara några månaders tid, säger Per-Ove Lennartzon, projektledare på Regionfastigheter.

Omfattande om- och tillbyggnation av Centralsjukhuset väntar

Det nya vårdhuset följs av en omfattande ombyggnation av Centralsjukhuset, ett projekt som går under benämningen Nya CSK, vilket drar igång på allvar under 2023.
Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson konstaterar:

– Från och med nu kommer det att bli stora förändringar och mycket byggarbete på Centralsjukhuset under många års tid. Vi gör en stor satsning på både sjukhuset i sig och på den värmländska vården som kommer möjliggöra nya, effektivare arbetssätt och användning av modern teknik för behandling och tillgänglighet till vården. Det är en utveckling av framtidens hälso- och sjukvård för alla i Värmland.

– Det här är en enorm förstärkning av vården som kommer vara till nytta för dagens och morgondagens värmlänningar under lång tid framöver, säger Eva Julin Dombrowe, andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Faktaruta

  • Vad: Ett nytt vårdhus på Centralsjukhuset i Karlstad. Huset rymmer tre vårdavdelningar med sammanlagt 78 vårdplatser som kommer nyttjas av kirurgkliniken.
  • När: Byggs just nu, väntas tas i drift till hösten.
  • Syfte: Att glesa ut vårdplatser genom att bygga enpatientrum som i högre grad är smittsäkrare och ger högre patientintregritet än flerpatientrum.
  • Läs mer: Ta del av fakta om vårdhuset på projektwebben.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?