Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Första etappen av Nya CSK klubbades
Flygfoto av Centralsjukhuset i Karlstad 

Första etappen av Nya CSK klubbades

Regionstyrelsen fattade idag beslut om att genomföra den första etappen av två för att bygga det nya Centralsjukhuset i Karlstad. Sjukhuset förväntas kosta sju miljarder kronor och stå klart 2036. Styrelsen beslutade också att 40 miljoner kronor ska avsättas till konstnärlig gestaltning av sjukhusets lokaler. Slutgiltigt beslut tas på regionfullmäktige den åttonde mars.

Dagens Centralsjukhus i Karlstad är i stora delar föråldrat och har ett omfattande renoveringsbehov om lokalerna ska klara olika myndighetskrav. Många lokaler är heller inte anpassade för framtida modern teknik eller nya arbetssätt.

- För att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och säkra att vi kan ha en god framtida hälso- och sjukvård i Värmland behöver Region Värmland investera i nya lokaler. Därför är jag glad att regionstyrelsen idag har beslutat att ställa sig bakom förslaget som nu ska till regionfullmäktige för slutgiltigt beslut, säger Åsa Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

Projektet Nya CSK består i sin helhet av två etapper som ska genomföras under perioden 2023-2036. Allt sedan regionfullmäktige för drygt två år sedan beslutade att starta upp projektet har det bedrivits ett omfattande planeringsarbete tillsammans med totalentreprenören Skanska för att kunna påbörja den första etappen som består av fem övergripande delprojekt.

Det första delprojektet är det så kallade Mottagningshuset i sex våningsplan som ska börja byggas år 2024.

- Det blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad som uppförs med trästomme. Värmland vill vara en ledande region inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin, så därför känns det bra att första huset inom projektet byggs med trä, säger Erik Evestam, regionråd (C).

Det andra delprojektet utgörs av Akuthuset med planerad byggstart år 2026. Där samlas alla verksamheter av högteknologisk och akut karaktär. Byggnaden på drygt 80 000 kvadratmeter kommer att utgöra kärnan i det framtida sjukhuset. Här etableras också en helikopterplatta på taket, ambulansgarage samt en av två entréer till sjukhuset. De tre övriga delprojekten utgörs av ett Parkeringshus inklusive en Teknikförsörjningscentral, sexton större ombyggnationer av Centralsjukhusets befintliga byggnader och rivningar av nio befintliga byggnader.

Centralsjukhuset i Karlstad, både dagens och morgondagens, består av stora ytor som många värmlänningar besöker årligen som medarbetare, patient eller anhörig. I samband med regionstyrelsens beslut om Nya CSK togs också beslut om de program som anger hur lokalerna ska utformas med hjälp av konst och arkitektur så att det blir en bra miljö för alla att vistas i.

- Vi avsätter 40 miljoner kronor för konstnärlig gestaltning då vi vet att det är en oerhört viktig del av sjukhusmiljön för både medarbetare och besökare, säger Elisabeth Björk, regionråd (V).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?