Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Viktigt steg för ombyggnationen av Centralsjukhuset

Under fredagen tecknade Region Värmland avtal med Skanska om entreprenaden för den första etappen av ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad. På bilden ses Annette Andersson, chef Regionfastigheter, Mathias Andersson, distriktschef Skanska, Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdschef Region Värmland, Jim Nilsson, projektchef Regionfastigheter, Eva Torberger, regionchef Skanska, och Jessica Bergman, projektchef hälso- och sjukvård inom Region Värmland.

Viktigt steg för ombyggnationen av Centralsjukhuset

Nu tas nästa steg i den stora ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad.
Detta sedan Region Värmland och Skanska tecknat avtal om entreprenaden för den första etappen av projektet.

Centralsjukhuset består av flera olika byggnader från olika tidsepoker där många är så ålderstigna att de inte är anpassade för modern hälso- och sjukvård eller ekonomiskt motiverade att renovera.

Hösten 2020 fattade Regionfullmäktige beslut om att godkänna upp till sju miljarder kronor i 2020 års penningvärde till att bygga om och till sjukhuset.

I slutet på förra året vann Skanska upphandlingen som avsåg den första projektetappen. Efter att två andra entreprenörer överklagat, och förra måndagen fått avslag av förvaltningsrätten, har avtal nu tecknats mellan Region Värmland och Skanska.

Uppgörelsen omfattar rivningar och ombyggnationer på befintliga sjukhuset samt uppförandet av två av de totalt tre planerade huskropparna. Den första byggetappen väntas pågå i cirka sju år. Hela ombyggnationen beräknas ta runt 15 år.

– Roligt att vi äntligen har avtalet på plats. Vi känner oss jättetrygga i och ser fram mot att arbeta ihop med Skanska, det har vi gjort tidigare med gott resultat, säger Annette Andersson, chef för Regionfastigheter.

Byggstart om några år

Första steget blir ett omfattande arbete med att förbereda, planera och organisera det faktiska bygget. Det arbetet påbörjas omgående.

– Men även om avtalet är skrivet kommer det dröja till tidigast 2023 innan vi sätter spaden i marken. Nu ska vi tillsammans med hälso- och sjukvården jobba med hur vi skapar ändamålsenliga lokaler utifrån de behov som vården och våra patienter har, säger Annette Andersson.

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att tiden fram till byggstart kommer att bli viktig för hälso- och sjukvården:

– Tillsammans med våra verksamheter och fastighetssidan kommer vi gemensamt arbeta med hur vi utvecklar sjukhuset för att kunna ge värmlänningarna god vård på lång sikt. En hel del arbete kring detta har gjorts tidigare. Men sedan dess har vissa förutsättningar hunnit förändras liksom att vi fått ny kunskap och nya erfarenheter. Exempelvis pandemin som visat att vi behöver skapa smittfria miljöer i högre utsträckning, det är en sådan ny förutsättning som vi behöver tänka ett varv extra kring när vi nu bygger nytt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?