Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland går upp i stabsläge

Region Värmland går upp i stabsläge

Region Värmland beslutade på tisdagen att gå upp i stabsläge.
– Smittspridningen fortsätter att öka och allt fler patienter behöver vård på sjukhus. Vi behöver vara redo om detta håller i sig, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert.

Smittspridningen i Värmland har ökat under senaste veckorna och antalet patienter som är i behov av vård på sjukhus har blivit allt fler.

– Vi vet att många som smittas just nu blir lindrigt sjuka, men antalet patienter som behöver vård på sjukhus har ökat snabbt. En hög smittspridning innebär ett ökat tryck på hälso- och sjukvården och vi behöver vara redo om detta håller i sig. Därför har vi fattat beslut om att gå upp i stabsläge, säger Lena Gjevert.

I skrivande stund vårdas 21 patienter på länets sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning.

– Vi kommer att följa utvecklingen noga och har beredskap för att kunna vidta fler åtgärder. Sedan hoppas vi att det inte kommer att behövas.

– Värmlänningarna har ställt upp på ett fantastiskt sätt tidigare för att hjälpa till att dämpa smittspridningen. Jag vill vädja om fortsatt följsamhet. Var rädd om dig själv och andra. Följ de allmänna råden och se till att vaccinera dig, säger Lena Gjevert.

Fakta

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapslägen:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?