Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland vidtar åtgärder för en ekonomi i balans

Region Värmland vidtar åtgärder för en ekonomi i balans

För att minska de administrativa kostnaderna och klara en kärv ekonomisk framtid vidtar Region Värmland en rad åtgärder. Idag införs ett anställningsstopp för administrativ personal samtidigt som arbetet med att samordna verksamheterna efter regionbildningen intensifieras, digitaliseringsarbetet förstärks och en översyn av samtliga kontorslokaler genomförs.

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR; står regionerna inför några bistra år ekonomiskt. Inflation, kraftigt ökade pensionskostnader, högre räntor och priser på exempelvis bränsle och läkemedel är några av orsakerna. Region Värmland utgör inget undantag. Sedan tidigare finns också ett politiskt beslut på att Region Värmland ska effektivisera sin administration med 80 miljoner kronor.

– Det allmänna ekonomiska läget i kombination med ett politiskt beslutat sparkrav gör att vi nu måste vidta åtgärder både på kort och lång sikt, säger Peter Bäckstrand, regiondirektör.

En av åtgärderna innebär ett anställningsstopp för administrativ personal från och med måndag 21 november. Pågående rekryteringar ska dock slutföras.

– Det är en regionövergripande åtgärd som omfattar tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar för administratörer och handläggare, däremot inte vårdadministratörer, säger Peter Bäckstrand.

Anställningsstoppet gäller i två år eller tills ett nytt beslut tas. För att bedöma dispenser för rekryteringar inrättas en särskild bedömningsgrupp som prövar eventuella rekryteringar.

Fler åtgärder sätts in

Samtliga Region Värmlands verksamheter får också i uppdrag att se över och hitta eventuella samordningsvinster efter regionbildningen 2019.

– Vi hade kommit en bra bit på väg med att samordna och hitta synergier mellan våra verksamheter, men så slog pandemin till och tog det mycket av vår kraft. Nu behöver vi fortsätta det påbörjade arbetet, konstaterar Peter Bäckstrand.
– Vi behöver också intensifiera vår digitaliseringsresa. Där handlar det om många bäckar små…Exempelvis ersätta papperskallelser med digitala kallelser som sparar portokostnader på flera miljoner kronor om året och liknande åtgärder.
Ett effektivt nyttjande av lokaler är ytterligare ett verktyg som Region Värmland jobbar med för att spara pengar.

– Vi har flera parallella processer på gång. Liksom många arbetsgivare tittar vi till exempel på hur stora kontorsytor vi behöver när vi samtidigt har möjlighet för vissa medarbetare att jobba hemmifrån i större utsträckning än tidigare. Vi ser också över hyresavtal och vårt fastighetsbestånd, säger Peter Bäckstrand.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?