Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 5 september 2023

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 5 september 2023

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om ekonomisk handlingsplan för hälso- och sjukvården samt samlokaliseringar av allmänmedicinska utbudspunkter.

Ekonomisk handlingsplan för hälso- och sjukvården

Region Värmland befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge som kräver åtgärder och besparingar inom flera områden. En del beslut är redan fattade på region- och hälso- och sjukvårdsnivå men fler åtgärder behövs för att kostnaderna ska minska.

På tisdagen tog hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till en ekonomisk handlingsplan för hälso- och sjukvården. Förvaltningen har föreslagit en rad åtgärder som sammantaget skulle innebära en besparing på 34,4 miljoner i år och 161,4 miljoner 2024. Exempel på åtgärder är begränsning av köpt vård, minskad hyrläkarbemanning och samlokalisering av utbudspunkter och jourcentraler (se separata ärenden nedan).

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände handlingsplanen med justeringen att förslaget att utreda en avveckling av rehabiliteringsbassänger på länets tre sjukhus ska samverkas innan beslut kan tas.

Samlokalisering av jourcentraler

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att återremittera ärendet om samlokalisering av jourcentraler.

Förvaltningens förslag var att jourcentralen i Säffle samlokaliseras med jourcentralen i Arvika samt att jourcentralen i Kristinehamn samlokaliseras med jourcentralen i Karlstad. Utöver detta föreslogs också att en digital jourcentral etableras för att kompensera för bortfallet av tider vid jourcentralerna i Säffle respektive Kristinehamn.

Samlokalisering av allmänmedicinska utbudspunkter i Åmotfors och Charlottenberg

Vårdcentralen Eda har i dag tre utbudspunkter, Charlottenberg, Koppom och Åmotfors. Huvuddelen av verksamheten är samlad till Charlottenberg. På de andra platserna finns ett utbud i mycket begränsad omfattning.
Erfarenheter från verksamheten är att patienter hellre väljer att genomföra bokade besök i Charlottenberg med konsekvensen att det har varit svårt att fylla de få tider som erbjudits. Med anledning av detta föreslogs att verksamheten i Åmotfors samlokaliseras med den i Charlottenberg.

Nämnden godkände samlokaliseringen av utbudspunkterna i Åmotfors och Charlottenberg.

Samlokalisering av allmänmedicinska utbudspunkt i Nybble med vårdcentralen i Kristinehamn

Den allmänmedicinska utbudspunkten i Nybble har varit ett komplement till vårdcentralen i Kristinehamn för att i första hand erbjuda omläggning av sår och provtagning. Efterfrågan har varit mindre än tillgången på tider och då främst hos sköterskor. Vidare har enheten normalt varit stängd under sommaren och julen. Med anledning av detta föreslogs att verksamheten i Nybble samlokaliseras med vårdcentralen i Kristinehamn.

Nämnde godkände samlokaliseringen av utbudspunkten i Nybble med vårdcentralen i Kristinehamn.

Ingen avgiftsfrihet i samband med våld i nära relation

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att inte införa avgiftsfrihet för vård i samband med våld i nära relationer.

Frågan har utretts efter flera politiska initiativ om revidering av patientavgifter vid sexuella övergrepp. Motiven har bland annat varit integritetsskydd för den våldsutsatta, ekonomisk utsatthet, hur det påverkar en eventuell brottsutredning och huruvida brottsoffer ska betala för vård.

Förvaltningen har i sin utredning främst fokuserat på frågan om spårbarhet vid betalning och hur det påverkar skyddet för den som är utsatt för våld. Även om avsikten är god skulle en konsekvens av avgiftsfrihet i vissa fall kunna leda till en ökad risk, exempelvis i de fall där våldsutövaren har kännedom om vårdbesöket. En utebliven avgift skulle kunna leda till att en förövare blir varse att den som är utsatt för våld berättat detta för hälso- och sjukvården.

Daniel Schützer
Regionråd S och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
070-289 85 55
daniel.schutzer@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?