Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nytt närvårdsteam i östra Värmland ökar möjligheten till behandling i hemmet
Närvårdsteamet i östra Värmland framför en bil.

Ett nytt närvårdsteam i östra Värmland ökar möjligheten att ge personer med komplexa behov behandling i hemmet.

Nytt närvårdsteam i östra Värmland ökar möjligheten till behandling i hemmet

Nu startar ett mobilt närvårdsteam för vårdcentralsområde östra Värmland med utgångspunkt i Kristinehamn. Teamet ger multisjuka patienter möjlighet till mer avancerad vård i hemmet som en del i vårdens utveckling.

Redan idag finns ett mobilt palliativt team som jobbar mot cancerpatienter. Det slås nu ihop med det nystartade närvårdsteamet och blir en ny enhet. Teamet breddas för att kunna ta hand om fler diagnoser som hjärtsvikt, kroniska lungsjukdomar och samsjuklighet. Målgruppen är personer bosatta i Kristinehamns, Filipstads och Storfors kommuner som är över 65 år och har komplexa behov av medicinsk vård.

– Arbetet sker över gränserna från uppdragsgivare i nära samarbete med andra vårdgivare, säger Ingela Agnarsson, verksamhetschef. Vården sker närmare patienten utifrån individuella behov. Teamet samverkar med personalen inom hemsjukvård och hemtjänst och skapar på så sätt en mer sömlös vård som ökar tryggheten för patienterna och deras närstående.

Närvårdsteam i östra Vämland.

Det mobila närvårdsteamet för vårdcentralsområde östra Värmland. Överst från vänster: Undersköterska Anna Jensvik Shea, sjuksköterska Annika Gustavsson Gryht, enhetschef Lena Edgren, verksamhetschef Ingela Agnarsson och sjuksköterska Lollo Blom. Underst från vänster: sjuksköterska Josefine Lillieh, läkare Golnar Zand och sjuksköterska Anna Boholm.

Tryggare för patienten och färre inläggningar i slutenvården

Närvårdsteamet är tillgängligt vardagar 07.30-16.00 och består av en läkare och fem sjuksköterskor samt en undersköterska. Förutom det medicinska behovet hjälper teamet till med att samordna besök, undersökningar och behandlingar.

Behandling i hemmet skapar ökad trygghet för patienten, minskar påfrestande resor till sjukhus och förväntas bidra till färre inläggningar i slutenvården.

– Det är bra att nu även östra Värmland får tillgång till det mobila teamet, och att arbetet med nära vård fortsätter. Vi behöver få en sjukvård som har en större närhet och som underlättar för vårdtagare i Värmland, säger Lars Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Kristinehamn.

– Jag är jätteglad att vi nu har ett närvårdsteam även i östra Värmland. Nya arbetssätt är nödvändigt för att möta våra framtida utmaningar och då är det viktigt att vi kommer närmare våra invånare, att vi inte gör det svårare att få vård, säger Daniel Schützer (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Närvårdsteamet startar verksamheten den 4 december.

Politiker framför en akutbil.

Lars Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn och Daniel Schützer (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland är glada över det nystartade närvårdsteamet.

Ingela Agnarsson
Verksamhetschef vårdcentralsområde östra Värmland
Telefon: 010-838 63 04

Daniel Schützer (S)
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland
Telefon: 070-289 85 55

Lars Nilsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Kristinehamns kommun
Telefon: 070-297 05 92

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?