Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland satte gränsfrågor på agendan i riksdagen

Erik Evestam (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, berättade bland annat om rapporten "Sverige–Norge, Gränslösa visioner" under riksdagsseminariet.

Region Värmland satte gränsfrågor på agendan i riksdagen

Region Värmland och Svensk-norska parlamentarikerföreningen höll den 29 februari ett riksdagsseminarium med fokus på gränshinder och nordisk integration. Seminariet visade på en bred enighet om vikten av att minska gränshinder för att främja nordisk integration. För att uppnå detta krävs en samordnad insats från politiska beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Initiativet till riksdagsseminariet kommer i kölvattnet av Sveriges övertagande av ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2024, där ett av huvudmålen är att fördjupa integrationen av de nordiska länderna och underlätta för människor att studera, arbeta och driva företag över nationsgränserna.

Minskade gränshinder är avgörande för att uppnå Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest integrerade och hållbara region. Trots framsteg, så finns det fortfarande lagar, regler och praxis som hindrar människors rörelseförmåga över gränserna.

Samarbete och politisk vilja

Erik Evestam (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, poängterade vikten av samarbete med olika aktörer för att adressera gränshinder, inklusive att påverka politik och myndigheter på olika nivåer. Han lyfte även fram järnvägssatsningen på Oslo-Stockholm för att möta klimatutmaningarna, men även att den innebär en förstärkning av Värmland som arbetsmarknadsregion.

– Satsningen är också betydelsefull för Natointrädet, vi går från att vara en region i utkanten till att få en central position i det nya beredskapsläget, sa Erik Evestam.

Diskussionerna i panelen berörde några av de utmaningar som måste övervinnas. Bristande förståelse och politisk ovilja nämndes som några av de hinder som finns idag. Riksdagsledamöterna Håkan Svenneling (V) och Kjell-Arne Ottosson (KD), initiativtagarna till seminariet, betonade vikten av att sätta agendan för det nordiska samarbetet och att politiskt tryck är nödvändigt för att lösa de stora frågorna.

I seminariet deltog även ämnesråd Carina Mårtensson från UD och ämmnesråd Christopher Wingård från Kommerskollegium. Moderator var Johan Lundgren, utvecklingsledare från Region Värmland.

Talarna från seminariet står bredvid varandra.

Christopher Wingård, ämnesråd på Kommerskollegium, Håkan Svenneling (V) riksdagsledmot, Carina Mårtensson, ämnesråd på UD, Kjell-Arne Ottosson (KD) riksdagsledamot, Erik Evestam (C) regionråd och Johan Lundgren, utvecklingsledare från Region Värmland.

Erik Evestam (C)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 076-527 38 44

E-post: erik.evestam@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?