Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 9 april 2024

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 9 april 2024

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om nämndens månadsuppföljning.

Månadsuppföljning 2024

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände månadsuppföljningen för februari.

Nämnden följer varje månad upp verksamheten utifrån resultatmål och indikatorer samt fördjupningar och lägesrapporter.

Vad gäller målet ekonomi i balans, för perioden januari och februari, har detta inte uppfyllts. Resultatet jämfört med budget var minus 144 miljoner kronor. Huvuddelen, 117 miljoner, utgjordes av personalkostnader. Kostnaderna för inhyrd personal uppgick till 29 miljoner kronor under samma period vilket är 4,3 miljoner mindre jämfört med 2023.

Daniel Schützer
Regionråd (S) och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
070-289 85 55
daniel.schutzer@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?