Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet 9 april 2024

Kollektivtrafiknämnden i korthet 9 april 2024

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om omplanering av tågtrafik till busstrafik på Fryksdalsbanan samt om hösttidtabellen för stadstrafiken i Karlstad.

Stadstrafiken i Karlstads hösttidtabell

Stadstrafiken i Karlstads hösttidtabell, som sträcker sig mellan den 26 augusti och 8 december, är nu godkänd av kollektivtrafiknämnden. I stort motsvarar tidtabellerna och linjedragningarna dagens trafik. En större förändring är dock att linje 55 upphör, då linjen haft ett relativt lågt resande. Besparingen som den indragna linjen ger finansierar den ökade kostnad som kommer av att körtiden på vissa andra linjer i stadstrafiken justeras.

Busslinje 274 ersätter ersättningsbussar för tåglinje 74

Med anledning av tekniska fordonsbekymmer med tågen som trafikerar Fryksdalsbanan har flera turer ersatts med buss sedan slutet av 2023. Kollektivtrafiknämnden beslutade vid tisdagens möte därför att ersätta tre av tåglinje 74:s avgångar med buss året ut.

Med start 15 april börjar Värmlandstrafiks regiontrafik att köra en ny tillfällig busslinje som ett komplement till den reducerade tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Ersättningsbussarna som används tidigare kommer framöver endast att sättas in vid akut inställda avgångar.

Den nya busslinjen som heter 274 följer Fryksdalsbanan. Bussen stannar vid tågstationerna i de större orterna samt vid busshållplatser längs med E45 vid de mindre stationerna.

Avveckling av Värmlandstrafik AB

I samband med regionbildningen 2019 blev Värmlandstrafik AB ett helägt bolag av regionkommunen Region Värmland. För att möjliggöra en avveckling av Värmlandstrafik AB föreslog kollektivtrafiknämnden regionstyrelsen att regionen övertar aktierna i Gångjärnet i Karlstad AB och Bussfastigheter i Kristinehamn AB samt aktieinnehaven i BIMS KB, BIMS AB och Tågfastigheter i Kristinehamn AB.


Elisabeth Björk
Regionråd (V) och ordförande i kollektivtrafiknämnden
elisabeth.bjork@regionvarmland.se
076-765 25 89

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?