Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland lämnar stabsläget

Region Värmland lämnar stabsläget

Stabsläget upphävs efter ett beslut i regional särskild sjukvårdsledning. De smittförebyggande åtgärderna i vård och omsorg gäller ytterligare en tid.

Sedan mitten av januari har Region Värmland befunnit sig i stabsläge. Under torsdagen beslutade regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) att lämna stabsläget och återgå till ordinarie ledning och styrning.

Smittförebyggande åtgärder kvarstår

De smittförebyggande åtgärder i vård och omsorg som tidigare införts gäller fortfarande och påverkas inte av beslutet. Åtgärderna är till för att skydda medarbetare, patienter och besökare och ska bidra till en trygg och säker miljö för alla som vistas i våra lokaler. De smittförebyggande åtgärderna i vård och omsorg baseras på nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och kommer att gälla ytterligare en tid.

De här smittförebyggande åtgärderna gäller för hälso- och sjukvården i Region Värmland:

  • Provtagning (antigentest) av symtomfri patient som läggs in i slutenvård.
  • Stark rekommendation om munskydd i vårdens allmänna lokaler.
  • Besöksregler i hälso- och sjukvården på mottagningar och vårdavdelningar.
  • Screeningprovtagning (PCR) i samband med inflytt på Säbo och hemtjänst inklusive vid utskrivning från sjukhus.
  • Vården fortsätter att använda munskydd och visir.
  • Smittspårning i vård och omsorg.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen