Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Tufft läge i hälso- och sjukvården i sommar

Tufft läge i hälso- och sjukvården i sommar

Den stora utmaningen är att antalet vårdplatser på länets sjukhus kommer att vara färre i år än andra somrar. Ett osäkert covidläge kan också bidra till ytterligare påfrestningar på vården.

Det finns samband mellan lågt antal vårdplatser och patientsäkerhetsrisker. Många av de strategier, åtgärder och förberedelser hälso- och sjukvården gör inför sommaren handlar om att minska patientsäkerhetsriskerna som uppstår på grund av det låga antalet vårdplatser. Här kan du läsa mer: regionvarmland.se/sommar2022 (sidan är inte aktuell)

Som vanligt på sommaren minskar planerad verksamhet. Utöver detta har hälso- och sjukvården framförallt arbetat med tre strategier för att ytterligare minska behovet av vårdplatser:

  • Påverka inflödet till sjukhusen.
    För att lyckas med detta samarbetar kommuner, sjukhus och primärvård extra mycket.
  • Minska tiden till olika beslut under vårdtiden.
    Får att vårdtiden inte ska bli längre än den behöver vara är det viktigt att snabba upp tiden till olika beslut. Det kan till exempel handla om beslut om olika undersökningar eller beslut om utskrivning.
  • Påverka utflödet från sjukhusen.
    Här är samarbetet med kommuner återigen en framgångsfaktor.

De flesta vårdcentraler och andra mottagningar i länet har öppet, men minskar på planerad verksamhet. Som vanligt sker samarbete mellan vårdcentralerna för att säkra tillgängligheten även under sommarperioden.

Viktigt att vara informerad

En viktig information till värmlänningarna är att påminna om hur man söker vård i Värmland och vad man som enskild kan göra själv för att ta hand om sig och kanske bidra till ett lägre söktryck. På webbplatsen 1177.se finns samlad information.

–Vi vill underlätta för individen att känna till hur man på enklaste sätt får hjälp när man behöver. Exempelvis finns det mycket jag kan göra själv som enskild individ, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

–Vi informerar värmlänningarna också för att medarbetare i vården ska kunna fokusera på de som har ett medicinskt behov som kräver regionens vård. Det är väldigt viktigt att värmlänningen inte avstår från att söka den vård de behöver i sommar och det är en avvägning att berätta om allvaret i situationen men samtidigt inte skrämma bort de som behöver hjälp.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?