Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nytt riktvärde för fast läkarkontakt i Region Värmland

Nytt riktvärde för fast läkarkontakt i Region Värmland

Region Värmland har slagit fast ett riktvärde om 1 500 patienter per läkare i primärvården. Det innebär en väsentlig minskning från hur det är i dag.
– Det är ett nödvändigt steg i rätt riktning för en bättre arbetsmiljö och i förlängningen bättre vård, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård.

Beslutet om riktvärdet fattades av Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd den 14 juni i år. Arbetet med hur man ska kunna nå ett hanterbart och hållbart riktvärde har dock pågått sedan en tid tillbaka.

– Frågan är inte ny utan vi har haft utmaningar i flera år när det gäller antalet patienter per läkare, säger Madelene Johanzon.

Socialstyrelsen har lämnat en rekommendation om ett nationellt riktvärde om 1 100 patienter per läkare. Detta inom ramen för det pågående regeringsuppdraget med att stödja omställningen till en god och nära vård.

– Utifrån dagens bemanningssituation har vi satt ett delmål för primärvården i Värmland om 1 500 patienter per läkare. Det är väsentligt bättre än i dag där patienter per läkare i vissa fall har legat på en nivå kring 2 400. Sedan är vår ambition att vi ska sänka riktvärdet ytterligare.

Rimlig arbetsbelastning och god arbetsmiljö

Att minska antalet per patienter per läkare är viktigt ur flera perspektiv.

– Våra läkare ska ha en rimlig arbetsbelastning och god arbetsmiljö så att de kan ge våra patienter bästa möjliga vård. Kan vi erbjuda bättre förutsättningar så kommer fler läkare sannolikt att vilja arbeta hos oss och inte minst stanna i Region Värmland. Sedan säger det sig självt att en god tillgång på medarbetare som trivs kommer att leda till en bättre vård, säger Madelene Johanzon.

När målet kan nås går inte att svara på ännu.

– Detta är inget som vi löser över en natt utan det arbete som redan pågår kommer att fortsätta. Det kommer sannolikt ta olika lång tid på olika enheter, men det känns bra att vi har ett tydligt riktvärde att arbeta för.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?