Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Maaike Giezeman disputerade på Centralsjukhuset i Karlstad
Maaike Giezeman vid disputationen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Maaike Giezeman vid disputationen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Maaike Giezeman disputerade på Centralsjukhuset i Karlstad

Maaike Giezeman har disputerat på Centralsjukhuset i Karlstad, den första disputationen Region Värmland haft på ”hemmaplan”.

Den 11 november 2022 disputerade Maaike Giezeman, allmänläkare vid vårdcentralen i Skoghall, på Centralsjukhuset i Karlstad. Hennes forskningsområde är inom omhändertagandet av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsjukdom i primärvården.

Maaike kommer ta sin doktorsexamen vid Örebro universitet och är alltså den första att genomföra en disputation på sjukhuset:
– Det här känns bra! Det är mycket hårt arbete som ligger bakom och det känns bra att ha uppnått det här målet. Det är lite extra roligt att jag är den första doktoranden som haft sin disputation på Centralsjukhuset. Det gav bättre möjligheter för vänner och kollegor att vara där och lyssna jämfört med om den hållits på Örebro universitet, säger Maaike Giezeman.

Om forskningen

Maaike Giezemans forskning handlar om omhändertagandet av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsjukdom i primärvården. Fokuset i forskningen ligger på följsamhet till riktlinjer gällande diagnostik, behandling och egenvård vid hjärtsvikt, patientrelaterade utfallsmått och konsekvensen av samsjuklighet.

– Mina resultat visar att det finns utrymme för förbättring gällande utredning och behandling av kronisk hjärtsvikt. Det behövs också bättre patientutbildning. Patienter med kronisk hjärtsvikt och KOL har liknande symtom och patients förtroende i den egna förmågan att framgångsrikt engagera sig i fysisk aktivitet påverkas av symtomen, inte vilken diagnos man har. Samsjuklighet i hjärtsjukdom för patienter med KOL påverkar andfåddhet, hälsostatus, sjukhusinläggningar och dödlighet. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på eventuell samsjuklighet, avslutar Maaike Giezeman.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?