Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Tidbokning för provtagning underlättar för patienter

Tidsbokning för provtagningar införs nu i Region Värmland.

Tidbokning för provtagning underlättar för patienter

Från och med slutet på november införs tidbokning för provtagningar vid vissa av Region Värmlands provtagningsenheter.
Syftet är att underlätta för patienter som slipper vänta i provtagningskö.

Patienter som ska provtas väntar i dag i drop in-kö på provtagningsenheten. Med tidbokning får patienten en angiven tid och slipper då väntetiden.

Tidbokning finns på vissa specifika provtagningsenheter, och kommer införas på ytterligare fler.

Vilka det gäller, och när det införs, hittas på 1177.se.

– Vi har haft ett försök på fyra provtagningsenheter och fortsätter nu med fler efter att ha inhämtat synpunkter. Under pandemin hade vi svårt att undvika att det blev trängsel i väntrummen för provtagning och på många provtagningsenheter fick patienter vänta utomhus även under vintern.

– Genom tidboken slipper vi köer, och trängsel i väntrummen vilket minskar smittrisken. Patienten fårockså en tid att förhålla sig till för att kunna planera sitt besök och det blir lättare att planera en patienttransport. Vi har idag ibland köer på mer än en timme på vissa provtagningsenheter. Även för personalen blir det mycket bättre med detta arbetssätt, säger Charlotta Gestblom, verksamhetschef för laboratoriemedicin inom Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?