Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Årets förbättrare 2022 är utsedd
Utdelning av hälso- och sjukvårdsnämndens förbättringspris år 2022.

Utdelning av hälso- och sjukvårdsnämndens förbättringspris år 2022. Från vänster: Sara Kihlström (KD), första vice ordförande, Fredrik Sundström, överläkare, Helene Johansson, verksamhetsutvecklare, Daniel Schützer (S), nämndordförande, Anders Karlsson, verksamhetschef och Jens Östergren (C), andra vice ordförande.

Årets förbättrare 2022 är utsedd

Ortopedi Arvika Karlstad får hälso- och sjukvårdens förbättringspris som Årets förbättrare 2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har inrättat ett förbättringspris för att premiera verksamheter som har ett systematiskt förbättringsarbete. Varje månad utses Månadens förbättrare som får 5 000 kronor och år 2022 har Ortopedi Arvika Karlstad utsetts till Årets förbättrare bland dessa och får ta emot en prissumma på 50 000 kronor.

– Det känns fantastiskt roligt att det kvalitetsarbete mina medarbetare har drivit får den här uppmärksamheten. Tack vare deras stora engagemang har vi gjort en förbättring som höjt kvalitén på vården väldigt mycket. Så jag är väldigt stolt över deras arbetsinsats, säger verksamhetschef Anders Karlsson.

Om förbättringsarbetet

Från att ha haft en hög andel protesrelaterade infektioner efter planerad operation år 2018 har ett kvalitetsarbete på ortopedkliniken lett till att antalet var nära noll år 2022 (se tabell nedan).

– All kirurgi innebär en risk för infektioner. Vid proteskirurgi tar vi bort något från kroppen och ersätter med främmande material vilket innebär att bakterier som annars är ganska harmlösa kan fästa och ställa till stora problem. Vi har gjort ett arbete där vi identifierat och optimerat de risker som är påverkbara och det har gjort en tydlig skillnad där antalet infektioner har minskat kraftigt, säger Fredrik Sundström, specialistläkare.

Arbetet kan delas upp i åtgärder före, under och efter operation. Det har alltså handlat om att hitta påverkbara riskfaktorer som ökar risk för infektion samt att även följa upp patienten så att eventuella infektioner snabbt hittas och behandlas för att mildra konsekvenserna.

– Rätt problem ska uppmärksammas i rätt tid och dessutom åtgärdas i rätt ordning. Rökning, lågt blodvärde, fetma och dålig munhälsa är exempel på riskfaktorer som går att påverka. Att sluta röka ger effekt mycket snabbare än till exempel gå ner i vikt eller att justera blodvärdet. Det är därför det är så viktigt att hitta och åtgärda problemen i rätt ordning, säger verksamhetsutvecklare Helene Johansson.

Uppföljning

Uppföljningen är också förbättrad. Bland annat så granskas alla protessår av en rutinerad ortopedisjuksköterska och vi har också underlättat för patienterna att få kontakt vid frågor eller hjälp med omläggning. Det minskar inte antalet infektioner, men det gör att eventuella komplikationer hittas tidigare och kan rätt behandling snabbare kan sättas in.

– Vi ortopediläkare gör alltid en individuell bedömning av varje patient, men vi arbetar nu mer likartat i länet. Vi har i det här arbetet haft ett bra och nära samarbete med infektionskliniken där vi fått hjälp med bland annat riktlinjer för antibiotikahanteringen, rätt antibiotika vid rätt tidpunkt är en framgångsfaktor. Mycket görs också av primärvårdens fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktsläkare. Det har varit enkelt att samarbeta utifrån vårt gemensamma mål att ha nöjda, friskare och mer välmående patienter, säger Fredrik Sundström.

Mer information

För mer information kontakta:
Verksamhetsutvecklare Helene Johansson,
Överläkare Fredrik Sundström, eller
Verksamhetschef Anders Karlsson

via regionens växel 010-831 50 00.

Preliminär statistik över protesrelaterade infektioner:

 

År

Utförda HPL
(Höftprotes)

Utförda KPL
(Knäprotes)

Infekterade HPL

Infekterade KPL

2018

449

414

20 (4,5 %)

7 (1,7 %)

2019

451

492

12 (2,7 %)

6 (1,2 %)

2020

257

238

3 (1,2 %)

0

2021

499

414

0


2022

479

424

4 (0,8 %)

2 (0,5 %)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?