Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Bufff Värmland har fått Folkhälsopriset 2023

Milla Fjellander och Johanna Jansson finns hos Bufff Värmland och ger stöd till barn och unga som har en familjemedlem i fängelse. Nu har Bufff Värmland fått Folkhälsopriset 2023 för det viktiga arbete som organisationen gör.

Bufff Värmland har fått Folkhälsopriset 2023

Folkhälsopriset 2023 gick idag till Bufff Värmland. Det är en organisation som ger stöd till en grupp barn som ofta är osynliga i samhället. Stödet ges till barn och ungdomar med förälder eller annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

– Vi är jätteglada för att ha fått priset. Det kommer att hjälpa oss att erbjuda aktiviteter till fler barn och ungdomar, säger Milla Fjellander som är verksamhetsledare hos Bufff Värmland.

Milla Fjellander och Johanna Jansson, som är en av Bufff Värmlands familjestödjare, berättar om hur viktigt det är att barn som har en familjemedlem i fängelse får stöd.

– Alla barn påverkas på olika sätt men ingen går opåverkad ur situationen. Det är vanligt med oro, förvirring och mardrömmar. De kan känna skuld och skam och ha många frågor. Ett frihetsberövande kan också innebära känslor av lättnad och ökad trygghet för barnet. Om barnen inte får stöd när de är unga ökar risken för negativa konsekvenser som psykisk ohälsa, egen kriminalitet och missbruk.

Familjen får själv ta kontakt

Enligt kriminalvården är det cirka 30 000 barn i Sverige som har en förälder i fängelse eller frivård. Den som döms till fängelse får frågan om de har barn och får också information om att Bufff finns. Sen är det upp till den dömda att berätta för familjen, som själv får ta kontakt med Bufff.

Ofta sker ett första samtal via telefon. Efter det finns många möjligheter till stöd. Bufff Värmland har sin lokal i centrala Karlstad nära busstation och tågstation. Hit kan unga komma bara för att vara eller för att delta i aktiviteter.

– Här kan de känna att de inte är ensamma, det är inte konstigt att ha en familjemedlem i fängelse, alla känslor är okej och de vågar prata mer.

Två unga kvinnor tittar in i kameran. Bakom dem finns leksaker.

Milla Fjellander och Johanna Jansson berättar att barn i alla åldrar får stöd hos Bufff Värmland och det finns aktiviteter för alla.

Bufff erbjuder många aktiviteter

Bufff Värmland erbjuder bland annat enskilda samtal, grupper för tonåringar och för yngre barn, barnläger och familjeläger och stödgrupp. Exempel på aktiviteter under träffarna kan vara att pyssla, leka, åka skidor, bowla, göra studiebesök eller gå ut och äta.

– Aktiviteterna hjälper oss till många bra samtal. I allt det roliga kan vi även prata om det som känns tungt och svårt. Vi har också bjudit in personal från häkte, frivården och polisen till våra träffar så ungdomarna får möjlighet att ställa frågor till dem.

Oftast utgår aktiviteterna från Karlstad men ibland har Bufff även träffar på andra orter. Och på helgerna brukar de som bor i andra delar av länet ha det lättare att ta sig till Karlstad.

Viktigt med samverkan med andra organisationer

Bufff Värmland har inte bara kontakt med barn och familjer utan också med andra organisationer och verksamheter som stöttar barn och ungdomar. Milla och Johanna förklarar att de har god samverkan med till exempel Första linjen, Bup och socialtjänsten och att de också kan följa med unga till de verksamheterna. De föreläser också gärna för grupper som arbetar med barn och unga.

– Nu planerar vi för vårt tjugoårsjubileum. Bufff har funnits i Värmland i tjugo år och det ska vi naturligtvis fira.

Motivering till att Bufff Värmland vann Folkhälsopriset 2023

”Bufff Värmland vänder sig till barn och unga som har eller har haft en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Det är en sårbar grupp med ökad risk för psykisk ohälsa, både nu och senare i livet, en målgrupp som är viktig både att synliggöra och fånga upp tidigt.

Vi ser det som särskilt betydelsefullt att minska det stigma som kan leda till ett socialt utanförskap för den här gruppen barn. Att avlasta skuld och bryta det sociala arvet kan i stället skapa förutsättningar för en känsla av innanförskap och är ett mycket angeläget folkhälsoarbete.

Organisationen är nytänkande och arbetar för både kortsiktiga och långsiktiga effekter, på både individ- och samhällsnivå. Bufff har dessutom ett tydligt barnrättsperspektiv.”

Mer information om folkhälsopriset finns på regionvarmland.se/folkhalsopriset.

Kort om Bufff Sverige

  • Ger stöd och röst till barn och ungdomar med förälder eller annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.
  • Finns tillgängliga för personer som i sitt arbete möter barn och ungdomar, men också för andra som vill veta mer om Bufff.
  • Politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation.
  • Arbetar efter och i enlighet med Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).
  • Finns idag på 14 platser i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder.
  • Startade i Sverige 2001, med hjälp av ett Arvsfondsprojekt.
  • Finansieras genom medel från bland annat Kriminalvården, Socialstyrelsen och Gålöstiftelsen.

Mer information om Bufff Värmland finns på bufff.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?