Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Mat, motion och mediciner – förebygg fallolyckor i vardagen
Äldre kvinna sitter vid ett bord.

Fallprevention i fokus under Balansera-mera veckan.

Mat, motion och mediciner – förebygg fallolyckor i vardagen

Har du koll på de tre M:en och vad du själv kan göra för att förebygga risken att falla? Den här veckan arrangeras Balansera mera-veckan runt om i landet. Det är en nationell kampanj som sätter fokus på områdena mat, motion och medicin som har stor betydelse för att förebygga fall och skador.

Fall är en av de vanligaste skadorna inom hälso- och sjukvården, en skada som genererar stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Clas Lundgren är chefsläkare och poängterar vikten av fallpreventivt arbete.

– Fallpreventiva åtgärder är ett gemensamt ansvar för alla som arbetar nära patienten. Vi riskbedömer våra patienter för att sätta in rätt åtgärder. Det gör vi exempelvis genom att se över läkemedelslistan och arbetar för att upptäcka och åtgärda undernäring.

– Genom att göra en sådan värdering ger vi våra äldre sköra patienter en säkrare vård och ett tryggare liv där vi minskar risken för undvikbara fallskador, säger Clas Lundgren.

Och det finns många saker att göra själv för att förebygga både fall och fallskador.

– Att äta näringsriktigt, träna balans och styrka och att ha kunskap om sina mediciner är tre enkla tips som gäller alla för att minska fallrisken, säger Kristina Grubb, Region Värmlands samordnare för fallprevention.

Testa fallrisken och läs mer om hur fall och fallskador kan förebyggas

Du kan själv testa om du har fallrisk och i nästa steg också läsa mer om hur du kan förebygga både fall och fallskador. Läs mer och gör tester på regionvarmland.se/fall

Fallprevention

Den årliga fallpreventionsveckan Balansera mera riktar ljuset på problemet med fallolyckor. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 65 år och uppåt på hur de själva kan minimera risken för att falla. Det handlar till exempel om att äta näringsriktigt, träna balans och styrka och att ha kunskap om sina mediciner.

Fallstatistik

  • 7 av 10 olyckor i Sverige är en fallolycka.
  • Drygt 1 000 personer dör per år till följd av en fallolycka.
  • Cirka 70 000 personer skadas per år så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård, av dessa är 57 procent kvinnor och 43 procent män.
  • 7 av 10 som skadas av en fallolycka är 65 år eller äldre.
  • Cirka 6 procent av alla i åldrarna 80 eller äldre var någon gång under ett år inskrivna på sjukhus till följd av en fallolycka.
  • Bland personer som slutenvårdats för en skada är lårbensfraktur den vanligaste huvuddiagnosen. Under ett år vårdas 17 000 personer, fördelat på 64 procent kvinnor och 36 procent män, på sjukhus för lårbensfraktur.

Tips! Gör ”en Kiruna”

För att få in rörelse i vardagen - gör som en äldre kvinna i Kiruna! Res dig upp och gör tio djupa knäböj, en enkel och smart rörelsepaus när du suttit ner en längre tid. Detta var knepet som en kvinna i Kiruna tog till för att hålla sig stark och frisk. Varje gång hon skulle sätta sig gjorde hon tio benböj. Lår och rumpa är kroppens största muskler och har stor betydelse för vår balans, vår ork och vår hälsa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?