Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Åtta av tio värmlänningar uppger att de har tillgång till den vård de behöver

Åtta av tio värmlänningar uppger att de har tillgång till den vård de behöver

De flesta värmlänningar, eller 84 procent, uppger att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det visar den nationella undersökningen hälso- och sjukvårdsbarometern för 2023.

Resultaten är stabila jämfört med 2022 års undersökning. I Värmland har den upplevda tillgången till hälso- och sjukvård ökat något mellan 2022 och 2023, från 83 till 84 procent som uppger att de har tillgång till den vård de behöver.

– Det känns bra, även om jag hade önskat att det var tio av tio värmlänningar som ställde sig positiva i undersökningen. Vi är ödmjuka inför att det alltid går att göra hälso- och sjukvården bättre, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Värmland som helhet har sjunkit något sedan den förra mätningen. 2022 svarade 61 procent av de tillfrågade att de hade stort förtroende för hälso- och sjukvården. 2023 svarade 59 procent att förtroendet är stort.

Värmlänningarna är fortsatt i framkant när det gäller användandet av 1177:s e-tjänster där 82 procent av de tillfrågade ställer sig positiva. Det är på samma nivå som året innan.

Vad gäller möjligheterna att kunna vårdas hemma, genom exempelvis hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik ställer sig allt fler positiva, 54 procent 2023 att jämföra med 51 procent 2022.

– Framtiden kommer att innebära mer mobil och digital vård för det är där vi måste satsa för att kunna räcka till. Men utvecklingen är också en fråga att kunna erbjuda fler patienter vård i hemmet så att man slipper ta sig till sjukhus. Det är positivt att fler värmlänningar ser möjligheter i detta, säger Lena Gjevert.

Fakta: Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes i två omgångar. Den första mellan 4 april och 3 juni och den andra mellan 26 september och 25 november. Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten.

Om undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023 (skr.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?