Region Värmland logga

E-tjänster

E-tjänster är en service som används för att uträtta olika ärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta. Ibland kallas det självservice.

På den här sidan samlar vi information om Region Värmlands olika e-tjänster och hur du använder dem.

Efter inloggning på 1177 kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Du får också en möjlighet att vara delaktig i din egen vård.

Läs mer om de olika tjänsterna på 1177.se

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs en arbetsplatskod, vilken utfärdas av regionen.

Mer om arbetsplatskoder och receptblanketter

Ansök

En delrekvisition kan skickas in innan ditt projekt/arrangemang är slutfört. Redovisningen måste innehålla de kostnader som gäller för avsedd period.

En slutrekvisition ska skickas in tillsammans med redovisning när ditt projekt/arrangemang är slutfört.

Läs mer om utbetalning av bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet

Rekvisition

Du som förtroendevald rapporterar dina arvodes- och ersättningsanspråk kopplat till regionens nämnder, styrelse, fullmäktige och beredningar via e-tjänsten Troman politiker.

Vid samproduktion agerar Region Värmland medproducent i filmprojekt. Syftet är att stödja högkvalitativ filmproduktion i Värmland, främja lokala filmskapare, öka sysselsättning och företagande, samt lyfta fram regionen både nationellt och internationellt.

Ansökan är öppen under särskilda ansökningsperioder.

Läs mer om samproduktion inom film

I appen Ung i Värmland kan ungdomar kontakta Ungdomsmottagningen eller Första linjen unga genom videosamtal. De kan träffa en kurator, psykolog, barnmorska och sjuksköterska säkert, enkelt och ställa samma frågor som vid ett fysiskt besök. Besöket är gratis, personalen har tystnadsplikt och ungdomen väljer själv vem den vill ha kontakt med. Inlogg sker genom BankID, Freja eID+ eller via sms.

Ungdomsmottagningen: åldersgräns: 13–25 år.

Första linjen unga Värmland: åldersgräns: 13–20 år.

Laddas ner appen Ung i Värmland här:

Om Ung i Värmland på webbplatsen 1177.se

I appen Vård i Värmland träffar du vårdpersonal som arbetar inom eller på uppdrag av Region Värmland. Bokningsbara tider varierar dag från dag.

Vi kan inte hjälpa dig med recept på narkotikaklassade läkemedel (till exempel sömntabletter eller starka smärtstillande medel). Sjukintyg eller besvär som kräver fysisk undersökning.

Ladda ner appen Vård i Värmland här:

Om Vård i Värmland på webbplatsen 1177.se

Sidan uppdaterad