Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Beställa journalkopior

Beställa journalkopior

Journaler förvaras på olika ställen och i olika system beroende på var och när vårdbesök har skett. Här hittar du vem du ska kontakta och vad som gäller för att få ut journalkopior.

Ta först reda på var journalerna finns sparade

Efter ett besök hos vården inom Region Värmland finns journalen tillgänglig hos den verksamhet där kontakten har skett. Efter en tid flyttas journalen sedan över till ett centralt arkiv. Därför behöver du ta reda på vilken verksamhet som har hand om journalen just nu.

Centralsjukhuset Karlstad och Sjukhuset Arvika

För vårdkontakter

  • till och med 2005 beställer du via Värmlandsarkivs e-tjänst.
  • från och med 2006 kontaktar du journalservice.

Sjukhuset i Torsby

Kontakta berörd verksamhet på sjukhuset.

Vårdcentraler och verksamheter i anslutning till dem

För vårdkontakter:

  • till och med 1991 beställer du via Värmlandsarkivs e-tjänst.
  • från och med 1992 kontaktar du respektive verksamhet.

Folktandvården

För vårdkontakter:

  • till och med 2002 beställer du via Värmlandsarkivs e-tjänst.
  • från och med 2003 kontaktar du respektive verksamhet.

Övriga verksamheter

Beställ via Värmlandsarkivs e-tjänst.

Kontakta sedan rätt verksamhet och gör din beställning

Observera

  • Region Värmlands handläggare gör alltid en sekretessbedömning innan en journalkopia lämnas ut.
  • Vi tar ut en avgift för journalkopior från och med den 10:e sidan. Betalning sker via faktura.

Om en beställning av journalkopia gäller flera journaler inom ett sjukhus eller vårdcentral skall dessa behandlas som en när det gäller avgiften.

Privatpersoner och företag

Sida 1-9: avgiftsfritt
Sida 10: 50 kronor
Därefter: 2 kronor per sida

För begäran om egen journal och vårdnadshavares begäran om barns journal är kostnaden max 300 kronor.

Journalkopia som beställs av försäkringsbolag

300 kronor per beställning + moms

Kontakt- och beställningsinformation

Du som privatperson kan logga in och använda e-tjänsterna på 1177 för att göra din journalbeställning.

Företräder du en myndighet är du välkommen att ringa eller skicka in din beställning till journalservice.

Journalservice (1177.se)

Använd våra e-tjänster för att göra en beställning.

Privatpersoner

Via e-tjänsterna kan du som privatperson beställa journalkopior som rör dig själv eller avlidna närstående. Även andra journaler kan beställas om du har en fullmakt.

Uppgift ur förlossningsjournal

Om du enbart önskar uppgift om klockslag, födelsevikt och födelselängd ur förlossningsjournalen från när du föddes använder du e-tjänsten för förlossningsdata. Önskar du en kopia av hela förlossningsjournalen använder du istället tjänsten för att beställa journalkopia.

Beställ kopia av journal, för privatpersoner (e-tjänst)

Beställ uppgift ur förlossningsjournal (e-tjänst)

Övriga beställare

Försäkringsbolag, myndigheter och andra organisationer använder en separat e-tjänst. Kopia av fullmakt måste bifogas.

Beställ kopia av journal, för övriga beställare (e-tjänst)

Kontakta oss

Ring 010-833 11 50, vardagar klockan 10–12.

Eller skicka brev till:
Värmlandsarkiv Region Värmland
Box 475
651 11 Karlstad

Du kan läsa din egen aktuella journal på 1177

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?