Till startsidan
Start / Kultur / Kulturbidrag / Projekt- och arrangemangsbidrag

Projekt- och arrangemangsbidrag kultur

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde.

Riktlinjer

Region Värmlands riktlinjer för bidrag beskriver syfte och mål med bidragen samt vilka villkor som gäller för att ansöka om stöd. Läs dem innan du ansöker om stöd.

Riktlinjerna är indelade i kapitel för att täcka in kultur- och bildningsnämndens hela ansvarsområde. Söker du bidrag inom kulturområdet kan du koncentrera din läsning till kapitel ”Allmänna villkor” (sidan 4-7) och ”Bilaga 3. Kultur” (sidan 13-15).

Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (pdf) Pdf, 332 kB..

Ansökan

Projekt- och arrangemangsbidrag delas ut tre gånger per år. När ansökan är öppen publiceras en länk till ansökningsformuläret här på sidan.

Ansökningsperioderna är följande:

  • 10 januari–20 februari
  • 10 mars–20 april
  • 10 augusti–20 september

Innan du fyller i din ansökan: Läs dokumentet Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde. Se information om riktlinjer i stycket om riktlinjer på den här sidan.

Ansök via e-tjänst

Ansökan via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar under de perioder ansökan är öppen.

Tänk på!

För att kunna ansöka måste du ha slutredovisat tidigare bidrag från Region Värmland. Följande gäller för regionens bidrag:

Enskilda personer och företag beviljas inte bidrag. I regel ej heller kommuner eller Region Värmlands egna verksamheter, annat än för projekt eller arrangemang med nationell eller internationell medfinansiering.

Ekonomiska föreningar kan få bidrag förutsatt att skälen till att verksamheten är en ekonomisk förening är godkända. Stadgar och uppgift om ägarförhållanden måste bifogas i ansökan.

Återkommande arrangemang kan få bidrag under en längre period, men i regel med en planerad nedtrappning av Region Värmlands ekonomiska medel. Om ansökan rör ett återkommande arrangemang ska din ansökan beskriva hur du kommer att arbeta med att utveckla och förnya arbetet.

Om ansökan gäller ett projekt eller arrangemang som är en del av ordinarie verksamhet ska du beskriva hur projektet/arrangemanget avgränsas mot ordinarie verksamhet.

Beslut

Beslut om bidrag fattas vanligtvis inom tre månader efter sista ansökningsdag. Ansök därför i god tid innan ditt projekt eller arrangemang är planerat att starta.

Utbetalning

Bidrag på upp till 100 000 kronor utbetalas omgående till bankgiro eller postgiro i din ansökan.

Bidrag på mer än 100 000 kronor utbetalas mot redovisning av kostnader under den period som rekvisitionen avser. Du kan skicka in en delrekvisition och/eller en slutrekvisition.

Rekvisitioner

En delrekvisition kan skickas in innan ditt projekt/arrangemang är slutfört. Redovisningen måste innehålla de kostnader som gäller för avsedd period.

En slutrekvisition ska skickas in tillsammans med redovisning när ditt projekt/arrangemang är slutfört.

Rekvisition via e-tjänst

Från och med 2023 sker rekvisitioner via vår e-tjänst.

Kommunikation

När du fått bidrag från Region Värmland ska det i all kommunikation om ditt projekt, arrangemang eller verksamhet framgå att Region Värmland är bidragsgivare.

I den mån det är möjligt ska regionens logotyp användas. Om det saknas utrymme för logotypen i kommunikationen ska texten ”Med stöd av Region Värmland” finnas med.

Grafisk manual med logotyp för nedladdning.

Dokumentation

Kom ihåg att dokumentera genomförandet. Följande information kommer att efterfrågas i redovisningen:

  • Antal medverkande i projektet/arrangemanget.
  • Antal medverkande i projektet/arrangemanget i ålder upp till 25 år.
  • Antal publik (gäller endast arrangemang).
  • Antal publik i ålder upp till 25 år (gäller endast arrangemang).

Redovisning

Du som fått bidrag ska skicka in din redovisning senast tre månader efter projektets/arrangemangets genomförande.

Redovisning via e-tjänst

Från och med 2023 sker redovisningar via vår e-tjänst.

Tidigare beviljade bidrag

2023

Diarienummer

Mottagare

Projekt eller arrangemang

Kategori

Beviljat belopp

BN/230205

EC Clique Kulturförening

Hip Hop‐dagar vid Karlstad Skatehall

Bild och form; Dans

10 000:-

KBN/230132

Skildra Värmland

Mytiska Värmland

Spelkultur

25 000:-

KBN/230024

Föreningen Do it!

PicaCon2023

Spelkultur

30 000:-

KBN/230146

Föreningen Sparv‐Spel i Arvika

SPARV‐LAN 2023

Spelkultur

8 000:-

KBN/230002

Studiefrämjandet Örebro‐Värmland

UKM‐fesival Hammarö

Bild och form, Dans; Musik

30 000:-

KBN/230194

Föreningen Ställwerket

Unga Arrangörer 2023

Arrangörskap

25 000:-

2022

Diarienummer

Mottagare

Projekt eller arrangemang

Kategori

Beviljat belopp

BN/220329

Föreningen Skildra

Dreams skaparverkstad

Kulturarv

50 000:-

KBN/220140

EC Clique Kulturförening

Hip hop‐dansklasser för unga kvinnor

Dans

25 000:-

KBN/220651

Folkmusikgruppen Skrömt

Konsertresa till Wien

Musik

50 000:-

KBN/220135

Föreningen Do it!

PicaCon 2022

Spelkultur

30 000:-

KBN/220118

Föreningen Sparv

SPARV‐LAN 2022

Spelkultur

15 000:-

KBN/220150

Föreningen Ställwerket

UKM‐festival Arvika 2022

Arrangörskap

30 000:-

KBN/220185

Hammarö kommun

UKM‐festival Hammarö 2022

Arrangörskap

16 000:-

KBN/220428

Föreningen Ställwerket

Viksholmsfestivalen i Arvika 2022

Arrangörskap

10 000:-

2021

Diarienummer

Mottagare

Projekt eller arrangemang

Kategori

Beviljat belopp

KBN/210139

EC Clique Kulturförening

Hip hop‐dansklasser för unga kvinnor

Dans

50 000:-

KBN/210176

Föreningen Skildra Värmland

Berättardagarna, konstnärlig utveckling för ungdom

Kulturarv

50 000:-

KBN/210333

Sverok Svealand

E‐sportliga

Spelkultur

3 000:-

KBN/210404

Föreningen Sparv

Vibez

Spelkultur

10 000:-

KBN/210415

Föreningen Sparv

Speloween 2021

Spelkultur

4 000:-

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?