Till startsidan
Start / Kultur / Arkiv / Beställ ur arkiven

Beställ ur arkiven

Här hittar du våra avgifter och hur du går till väga för att beställa material.

Händer med handskar på hanterar förstorningsglas och ett gammalt dokument.

Journaler

Aktuella eller nyare journaler

Kontakta Journalservice eller aktuell vårdcentral direkt.

Äldre journaler

Journaler förvaras separat för varje klinik. Det är därför viktigt att du anger både tidpunkt och klinik för de journalhandlingar du söker. Om du saknar uppgift om klinik, ange i stället vårdorsak.

Beställningen görs via blankett eller telefon, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Vi kan inte ta emot journalbeställningar via e-post. Skriv ut din blankett och skicka den med vanlig post till adressen på blanketten.

Observera!

  • Vi kan behöva ytterligare information och kontaktar dig i så fall via telefon. Tänk då på att numret som vi ringer ifrån kommer visas som privat, hemligt eller inget ID nummer.
  • Patientjournaler innehåller integritetskänsliga uppgifter och omfattas som regel av sekretess om uppgiften är yngre än 70 år. För att ta del av dessa handlingar gäller därför särskilda regler. Det kan därför behövas en fullmakt eller intyg på släktskap för att få ta del av journal som tillhör en annan person.

Övriga arkiv

Region Värmlands arkiv består av allmänna handlingar från Region Värmland och dess föregångare, bland annat äldre patientjournaler, intyg från folkhögskolor och politiska beslut.

Vid beställningar av kopior på betyg eller andra typer av ej sjukvårdsrelaterade handlingar, kontakta Värmlandsarkiv via telefon eller e-post.

Förvaring åt andra genom avtal

Region Värmland förvarar också statliga, enskilda och kommunala arkiv genom avtal med Riksarkivet, föreningen Värmlands Företagshistoria och flera värmländska kommuner.

Vid beställningar av kopior eller uppgifter ur arkiv som vi förvarar genom avtal med andra hänvisar vi till Riksarkivets beställningsformulär och deras avgiftlista.

Telefon
Värmlandsarkiv har telefontid vardagar klockan 10-12.
010-833 11 50

E-post
varmlandsarkiv@regionvarmland.se

Postadress
Värmlandsarkiv Region Värmland
Box 475
651 11 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?