Till startsidan
Start /Njurfunktion

Njurfunktion

Inför dosering av läkemedel som till stor del utsöndras via njurarna är det viktigt att känna till njurfunktionen. Läkemedel ska då ges med försiktighet, ofta i lägre dosering och ibland med förlängt doseringsintervall. Notera även att vissa läkemedel försämrar njurfunktionen ytterligare, till exempel COX-hämmare (NSAID).

GFR

Tänk GFR vid bedömning av njurfunktionen. Enbart s-kreatinin utan omräkning till GFR kan vara missvisande eftersom kreatinin påverkas av bland annat muskelmassan och matintag. Numera utsvaras eGFR vid beställning av kreatinin från klinisk kemi enligt LM-rev-formeln (baseras på ålder, kön och kreatinin) direkt i labbsvaren.

Det är en bra förstahandsmetod om muskelmassan inte kraftigt avviker från den förväntade och är lämplig för uppföljning och stadieindelning, se nedan.

Cystatin C är en bättre metod för att uppskatta eGFR vid avvikande muskelmassa, ses som eGFR(cystC)/1,73m2(CAPA) i labblistan. Obehandlad hypertyreos och kortisonbehandling i måttliga-höga doser ger förhöjda cystatin C-värden vilket underskattar eGFR. Vid obehandlad hypotyreos ses sänkta cystatin C-värden vilket överskattar eGFR.

Iohexolclearance kan utföras om mer exakt bestämning av njurfunktionen krävs. Det är en mer resurskrävande metod (beställs på klinisk kemi).

För läkemedelsbehandling räcker i regel eGFR.

Tänk på

Vid diarréer, kräkningar, hög feber eller minskat vätskeintag av annan orsak kan njurfunktionen påverkas kraftigt. Det kan kräva dosanpassning eller temporär utsättning av vissa läkemedel, framför allt ACE-hämmare, ARB, COX-hämmare (NSAID) och metformin samt urindrivande läkemedel inklusive spironolakton. Informera patienten om detta.

Stadieindelning kronisk njursjukdom

% av befolkningen

CKD-stadie

Njursjukdom

GFR
(ml/min/1,73m)

3,3

1

Normalt GFR

120 - 90

3,0

2

Mild
njurfuktions-
nedsättning

90 -60

4,3

3

Moderat
njurfuktions-
nedsättning

60-30

0,2

4

Avancerad
njurfuktions-
nedsättning

30-15

0,1

5

Njursvikt

 < 15

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?