Till startsidan
Start / Om regionen / För medarbetare

För medarbetare

Innehållet på den här sidan vänder sig till Region Värmlands medarbetare. Mer information finns på intranätet.

Som anställd i Region Värmland har du möjlighet att logga in hemifrån för att läsa dina mejl, det gör du genom att logga in via Office-portalen.

Du loggar in med ditt användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in på en dator på din arbetsplats.

Kontakt

Har du frågor eller behöver stöd när det gäller Office-portalen?
Kontakta IT på 010-831 40 00, knappval 2.

Inloggning med bank-id i Heroma

Du som är medarbetare i Region Värmland kan logga in i Heroma från din privata mobil och dator med bank-id. Detta förenklar för anställda att nå sina uppgifter och hantera sina ärenden i Heroma då åtkomst till regionens nätverk saknas.

Till inloggning i Heroma

När bank-id öppnas står det "Jag legitimerar mig hos Heroma Självservice Region Värmland".

Du som använder mobilen kan observera att Heroma bara delvis är anpassat för liten skärm, för att göra till exempel reseutlägg krävs att du arbetar från en större skärm.

Tänk på att stänga webbläsare när du är klar med ditt arbete.

För dig som har en bärbar dator

För att kunna jobba på distans behöver din chef först ansöka om fjärråtkomst. Du som är vårdpersonal behöver ange om du ska ha tillgång till Cosmic eller Callguide.

Du behöver dessutom eventuellt beställa ett headset eller en diktafon. Det gör du genom att registrera ett ärende i ITs kundportal (välj Servicedesk Tele).

För dig som inte har en bärbar dator

Du behöver förutom ovanstående även beställa en lånedator. Region-IT tillhandahåller bärbara lånedatorer utifrån regionledningens beslutade kriterier, då det bara finns ett begränsat antal datorer för ändamålet.

Din chef gör beställningen via IT:s kundportal. Berätta varför du behöver en lånedator.

Portal

Via portalen portal.regionvarmland.se finns länkar till Kom och gå och interna telefonkatalogen. Du loggar in med ditt regionkonto. Du får då en sexsiffrig kod i din mobil, som du använder för att logga in.

Portalen är begränsad och för att komma åt exempelvis Heroma och Raindance behöver du koppla upp dig via Citrix.

Citrix

Via portalen portal.regionvarmland.se når du även Citrix. Citrix är ett sätt att nå olika program via en server istället för att ha det installerat på sin dator. Du når följande via Citrix:

 • Intranätet (via Microsoft Edge)
 • Verktyg som till exempel Heroma, Raindance och Vida nås via intranätet.
 • Cosmic
 • Ace Interact

VPN (BIG-IP Edge Client eller Cisco AnyConnect)

Behöver du nå andra verktyg eller program så kan du behöva koppla upp dig med VPN (BIG-IP Edge Client) på Region Värmlands nätverk.

Alla bärbara datorer som tillhandahålls utav region-IT har en förinstallerad programvara som heter BIG-IP Edge Client. Detta är en så kallad VPN. När du är ansluten via VPN så går all datortrafik via regionens nät. Du når dina
program på samma sätt som när du sitter på din arbetsplats

OBS! Du måste ha ha varit loggad in minst en gång innan du kan ansluta datorn med BIG-IP Edge Client.

 1. Starta BIG-IP Edge Client via startmenyn.
 2. Välj om du vill använda användarnamn och lösenord eller SITHSkort för inloggning.
  - För SITHS-kortsinloggning används din kod för kortet.
  - För inloggning med användarnamn får du ett SMS med lösenord som skall fyllas i.
 3. Nu är du uppkopplad via Regionens nät!

Att ansluta till Cosmic via VPN kan göra att det går segt, det är bättre att använda Citrix.

Du som arbetar inom kollektivtrafiken använder Cisco AnyConnect för att ansluta via VPN (istället för Big-IP Edge Client). Applikationen Cisco AnyConnect är installerad på kollektivtrafikens samtliga datorer.

Frågor

Har du frågor eller behöver stöd när det gäller portalen kontaktar du IT på telefonnummer 010-83 140 00, knappval 2.

Regionens intranät är till för dig som medarbetare. Intranätet ska hjälpa dig genom dina arbetsprocesser, ge svar på dina frågor om din anställning och guida och stödja dig i de system och verktyg som regionen använder sig av.​

Du kommer åt intranätet genom en av regionens mobiltelefoner eller datorer, antingen när den är uppkopplad mot ett av våra nätverk eller via inloggning om du jobbar på distans.

Till intranätet

För dig som vill byta lösenord eller låsa upp ditt regionkonto kan detta göras via Hantera ditt lösenord.

Du kan göra detta hjälp av BankID eller Duo Mobile.

Kontakt

Har du frågor eller behöver stöd när det gäller lösenord eller upplåsning av regionkonto? Kontakta IT på 010-831 40 00, knappval 2.

Du som har Big Edge Client installerat på din PC kan nå Raindance hemifrån.

Det finns även appar för attest av fakturor och beställningar i Raindance. Apparna laddas ner via regionens appkatalog som finns förinstallerad på regionens telefoner.

Raindance app för attest av fakturor

Med Raindance attestapp kan du hantera dina fakturor direkt i din iphone eller ipad. Du kan granska, attestera, kommentera, cirkulera och signera.

Raindance app för attest av beställning

Med Raindance app för attest av beställning, kan du som chef, attestera beställningar från Marknadsplatsen direkt i din iphone eller ipad.

Region Värmland vill främja hälsa och friskvård för alla medarbetare. En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är friskvårdsbidraget.

Nuvarande bidrag är 3 000 kronor för ett år. Region Värmland använder en digital tjänst, Wellnets friskvårdsportal, för att förenkla hanteringen av friskvårdsbidrag. Du kan köpa och boka din friskvård direkt i portalen.

Till Wellnets friskvårdsportal

Regionhälsan är en opartisk resurs inom området personalhälsa för arbetsgivare, arbetstagare och deras företrädare och är ett komplement till den kunskap som finns om arbetsmiljö och rehabilitering inom Region Värmland.

Kontakt

Vill du ringa till oss har vi telefontid måndag till fredag, klockan 8.00-9.30 och 13.00-14.30. Ring på telefonnummer 010-83 194 00.

Skicka e-post till oss på adress regionhalsan@regionvarmland.se.

I regionens appkatalog finns appar som regionen använder och som är godkända. Vissa av apparna är förmodifierade med uppgifter specifikt för Region Värmland (till exempel Raindance).

Du finner appkatalogen i din mobiltelefon.

På Vårdgivarwebben finns information för dig som medarbetare inom Region Värmland och för dig som samarbetar om hälsa och vård med oss.

Vårdgivarwebben

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?