Till startsidan

Terapiområde urologi

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet urologi.

Trängningar, trängningsinkontinens

Rekommendationerna avser såväl män som kvinnor.

Vid trängningsinkontinens bör i första hand icke-farmakologisk behandling prövas.

Försiktighet vid behandling av LUTS-besvär som är sekundära till obstruktivitet, då risken för urinretention är hög samt vid behandling av äldre på grund av risk för kognitiva störningar och konfusion (gäller tolterodin, fesoterodin, solifenacin).

Skriv ut provförpackning första gången på grund av risk för låg följsamhet.

Förstahandsval

Solifenacin

Solifenacin {tand} {äldre} {byta}

Tolterodin

Tolterodin depotkapsel {tand} {äldre} {byta}

Andrahandsval

Fesoterodin

Toviaz* depottablett {tand} {äldre} {byta}

Mirabegron

Betmiga** depottablett

* Subventioneras endast till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin.
** Subventioneras endast till patienter som provat men inte tolererar antikolinergika. Blodtrycket bör kontrolleras innan insättning och regelbundet under behandling med Betmiga (mirabegron).

Godartad prostataförstoring, LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms)

Alfa-1-receptorblockerare

Alfuzosin

Alfuzosin depottablett {byta}

Behandling med alfa-1-receptorblockerare hjälper prostata att relaxera under tömningsfasen och ger ett bättre flöde. Om kliniskt verifierad prostataförstoring vid exempelvis palpation, kan behandling med 5-alfa-reduktashämmare läggas till för att krympa prostata och på så sätt få en bättre öppning på sikt. Används med försiktighet vid risk för ortostatism och fall.

5-alfa-reduktashämmare

Finasterid

Finasterid {byta}

Eftersom effekten av 5-alfa-reduktashämmare (prostatavolymsminskning) inträder långsamt kan man med fördel kombinera finasterid med alfuzosin under förslagsvis de första sex månaderna. Utsättning av alfuszosin kan därefter övervägas.

Andrahandsval

Tadalafil

Tadalafil 5 mg 1x1 {byta} {obytbart}

Tadalafil har en relaxerande effekt i prostata vilket kan förbättra vattenkastningen.

Det är indicerat både vid besvär av LUTS och erektil dysfunktion och kan vara ett fördelaktigt behandlingsalternativ vid besvär av båda tillstånd.

Erektil dysfunktion

PDE5-hämmare

Tadalafil skiljer sig genom längre effektduration, 36–48 timmar efter tablettintag, jämfört med cirka 6 timmar för sildenafil och vardenafil. Beakta stor prisskillnad mellan generiskt sildenafil och övriga preparat. Samtidigt intag av nitropreparat är en absolut kontraindikation.

PDE5-hämmare

Sildenafil

Sildenafil {byta} {obytbart}

Tadalafil

Tadalafil {byta} {obytbart}

Vardenafil

Vardenafil {byta} {obytbart}

PGE-1-analog

Alprostadil

Bondil uretralstift

Alprostadil

 

Caverject injektion
Caverject Dual injektion

Aviptadil + fentolamin

Invicorp injektion

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?