Till startsidan
Hem /Schyst arbetsplats /Schyst arbetsgivare

Skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö

När jämställdhet, inkludering och mångfald är perspektiv som genomsyrar hela organisationen så blir det bättre för helheten. Som arbetsgivare handlar det om att säkerställa en trygg och öppen kultur där alla får möjlighet att bidra med sin kompetens på lika villkor. Det är också viktigt att förhålla sig till och följa lagar och direktiv som berör social hållbarhet och diskriminering.

Schyst arbetsmiljö

Vad menas med en schyst arbetsmiljö? Och hur kan ni tillsammans skapa förändringar som gör att alla trivs och känner sig trygga?

Ordförandeklubba.

Vad säger lagen?

Svensk lag och EU:s regler har tydliga krav på att arbeta med mångfald, jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering. Under 2024 träder den nya EU-lagen CSRD i kraft som är mer omfattande i kraven på företags hållbarhetsredovisning. Börja nu och var bättre rustad för framtiden!

Se vad du måste göra
Kvinna och man i ett lager.

En jämställd arbetsgivare är en attraktiv arbetsgivare

Ett öppet klimat och en tydlig värdegrund gör arbetsplatsen attraktiv för fler talanger, samtidigt minskar ni risken att tappa värdefulla kollegor. Att se över rutinerna för hur och var ni rekryterar kan spela roll för vem som söker jobb hos er.

Schyst rekrytering
Blankett med riktlinjer och personer på stolar.
Hitta verktyg

Gå från planer till görande

Utgå från din organisations behov och planera insatserna därefter. I verktygslådan finns ett brett material att använda, oavsett om du ska göra den första viktiga statuskollen eller behöver praktiska mallar och checklistor.

Verktygslåda

Kolla in schyst-guider för andra verksamheter