Till startsidan
Kontorsmiljö med många människor i skärmbås.
Hem /Schyst arbetsplats

Schyst arbetsplats för alla

En schyst arbetsplats värderar och värnar om både hårda och mjuka värden. Där tillgängliga lokaler och passande arbetskläder är lika viktiga som en inkluderande möteskultur och jargong. Hur ser det ut och låter på ditt jobb?

Schyst-metoden

Fem steg som leder till stor förändring. Schyst-metoden är upplagd för att alla ska kunna vara med och göra världen schystare.

Ett mötesrum med olika människor.
Inspiration

Schyst arbetsgivare

När jämställdhet, inkludering och mångfald är perspektiv som genomsyrar hela organisationen så blir det bättre för helheten. Som arbetsgivare handlar det om att säkerställa en trygg och öppen kultur där alla får möjlighet att bidra med sin kompetens på lika villkor.

Ta reda på vad en schyst arbetsmiljö innebär
Kvinna och man i ett lager.
Inspiration

Schyst rekrytering

Ett öppet klimat och en tydlig värdegrund gör arbetsplatsen attraktiv för fler talanger, samtidigt minskar ni risken att tappa värdefulla kollegor. Att se över rutinerna för hur och var ni rekryterar kan spela roll för vem som söker jobb hos er.

Lär dig mer om inkluderande rekrytering
Blankett med riktlinjer och personer på stolar.
Verktyg

Gå från planer till görande

Utgå från din organisations behov och planera insatserna därefter. I verktygslådan finns ett brett material att använda, oavsett om du ska göra den första viktiga statuskollen eller behöver praktiska mallar och checklistor.

Öppna vår verktygslåda
Ordförandeklubba.
Fakta

Vad säger lagen?

Svensk lag och EU:s regler har tydliga krav på att arbeta med mångfald, jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering. Under 2024 träder den nya EU-lagen CSRD i kraft som är mer omfattande i kraven på företags hållbarhetsredovisning. Börja nu och var bättre rustad för framtiden!

Se vad du måste göra

Kolla in schyst-guider för andra verksamheter