Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Australien

Utländsk medborgare bosatt i Australien.

Nödvändig vård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass. Detta gäller även för mödra- och förlossningsvård. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på passet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Utlandssvenskar

Nödvändig vård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass. Detta gäller även för mödra- och förlossningsvård. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på passet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats