Till startsidan
Start /Administration /Avgiftshandbok /Vård av personer från andra länder /Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Regionens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård för personer som vistas i Sverige regleras enligt lag.

Detta regleras i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Region Värmland ska erbjuda:

  • Barn och unga (som inte har fyllt 18 år), vård i samma omfattning som erbjuds de som är bosatta inom regionen. Från den 1 mars 2016 gäller en ny Enligt lagen ska regionen lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av regionens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård med stöd av bland annat lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
  • Personer som fyllt 18 år, vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.
  • Hälsoundersökning, när en person själv uppsöker vården.

Avgifter och bidrag

Avgifter för denna personkrets regleras i förordning (2013:412) om vårdavgifter med mera för utländska medborgare som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Aktuella avgifter och bidrag framgår i Patientavgifter och högkostnadsskydd.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?