Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Förbättrat arbete kring suicid i västra Värmland
Maria Westby från polisen, Ingunn Granum mobil akutläkare i Region Värmland och Annelie Karlsson jämställdhets- och folkhälsosamordnare i Arvika kommun.

Maria Westby från polisen, Ingunn Granum, mobil akutläkare i Region Värmland och Annelie Karlsson, jämställdhets- och folkhälsosamordnare i Arvika kommun, ser samverkan som vägen till framgång.

Förbättrat arbete kring suicid i västra Värmland

Ett förbättringsarbete i linje med omställningen till god och nära vård för personer med psykisk ohälsa har startat mellan Region Värmland, lokalpolisområde Arvika och Arvika kommun. Antalet situationer där polis tillkallas för att hjälpa en person som lider av psykisk ohälsa ökar i västra Värmland. Förbättringsarbetet handlar om att se vad personer med psykisk ohälsa behöver i den situation när polisen kommer i direktkontakt med dem.

Polisen använder §47 i Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i de fall där de misstänker att en person med psykisk ohälsa kan skada sig själv eller andra. Då omhändertas personen och transporteras till en vårdcentral eller till psykakuten. Att bli omhändertagen kan ibland upplevas som traumatiskt för en person som lider av psykisk ohälsa och det kan finns en osäkerhet i om personen fått den hjälp den behöver när den lämnar sjukhuset. En del i förbättringsarbetet är att en mobil akutläkare kan kontaktas till dessa situationer och kunna arbeta med insatser i form av bedömning, undersökning och behandling i hemmet för att personen som har psykisk ohälsa ska känna sig trygg. Den mobila akutläkaren kan till exempel kontaktas när personen inte helt uppfyller kraven för omhändertagande enligt LPT, men är hjälpsökande och i behov av vård eller insatser.

– Att utgå från vad personen behöver och önskar hjälp med utan att vara begränsad av organisatoriska hinder är en stor fördel, säger Ingunn Granum, överläkare och mobil akutläkare, Region Värmland. Människor är individer med unika egenskaper och behöver ofta individuella lösningar för att få optimal hjälp, och då krävs flexibilitet i omsorgen omkring. Nu uppmanas vi att tänka utanför boxen och göra det mesta av de resurser vi har i våra verksamheter och underlätta för varandra utifrån ett personcentrerat fokus. Det här är en del i omställningen till nära vård som är en utveckling av vård, hälsa och omsorg som pågår i hela landet. Det är fantastisk att få arbeta med detta i västra Värmland där det lösningsfokuserade tankesättet är välutvecklat. Detta är ingen tävling – men vi vill gärna bli bäst!

Arbeta gränsöverskridande blir avgörande

Förbättringsarbetet handlar också om att koordinera insatser från sluten- och öppenvård, socialtjänst, kommun och polis för att personen med psykisk ohälsa ska kunna tas om hand på ett så tryggt och effektivt sätt som möjligt. Just detta är kärnan i omställningen till en god och nära vård som handlar om att flytta vården närmare individen, samverka och jobba gränsöverskridande.

– Vi ser väldigt positivt på det här. Att vi samverkar föra att hitta lösningar som kan stötta suicidnära personer är avgörande för att vi ska kunna hjälpa på ett bra sätt, vi måste arbeta tillsammans. Arvika kommun har tagit fram en handlingsplan för suicidprevention och där betonas just vikten av samverkan mellan olika aktörer och myndigheter, säger Anneli Karlsson, jämställdhets- och folkhälsosamordnare i Arvika kommun.

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Nära vård i Värmland

Det här är ett exempel på Värmlands arbete mot en god och nära vård. Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Det är en nödvändig utveckling för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler.

Arbetet drivs tillsammans av Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Läs mer på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?