Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Vad är viktigt för dig?
Barnrehabilitering

Vad är viktigt för dig?

Visst är det skillnad på att fråga Vad är viktigt för dig? och på att fråga Vad är det för fel på dig? Den 9 juni uppmärksammas internationella Vad är viktigt för dig-dagen i över 50 länder, en dag som syftar till att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan de som arbetar inom skola, vård och omsorg och personer de möter. Frågan är central i omställningen till god och nära vård.

Genom att ställa frågan Vad är viktigt för dig? kan insatser på ett bättre sätt anpassas efter individens förutsättningar och behov. När medarbetare i region och kommun ställer frågan är det ett bra sätt att förstå hur personen man har framför sig ser på sina behov. Det skapar förutsättningar för att erbjuda en mer personlig och sammanhållen hälsa, vård och omsorg.

Personcentrerad vård betyder olika saker för olika individer

Personcentrerad vård är en viktig del av den nära vården. Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt innebär att vården och stödet utgår från individens behov och resurser i alla delar - före, under, mellan och efter ett möte eller en kontakt. Patienten, ofta tillsammans med anhöriga, är själv delaktig och aktiv i hur den egna vården och stödet planeras och genomförs.

– Det kan till exempel handla om att skapa enkla kontaktvägar, att personal och individer gemensamt tar beslut om vård och stöd och att vården stöttar patientens egenvård, säger Kristin Törnkvist, som är samordnare för nära vård i Värmland. Det handlar också om att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper.

Eftersom personcentrering alltid utgår från individen betyder det i praktiken olika saker, i olika situationer, för olika individer.

Vad är viktigt för dig i mötet med vården?
Några röster från Värmland.

Ingrid

Ingrid Nordqvist, Filipstad.

– Att jag känner mig sedd och välkommen - det mänskliga mötet är det allra viktigaste. Blir jag inte bemött på rätt sätt känner jag mig vare sig trygg eller välkommen. De personer jag träffat i vården har varit helt fantastiska!

Helga

Helga Karlsson, Karlstad.

– Viktigast för mig är att jag får gehör för mina frågor, att personalen är vänliga och professionella och att jag kan lita på dem. Det bästa vore att få träffa samma person varje gång man möter vården, lite mer som det var förr.
Angelica

Angelica Pettersson, Väse.

– Att jag känner att jag får tid när jag väl träffar personalen. Det är inte alltid att man själv har hunnit förbereda sig så mycket inför mötet och därför känns det viktigt att man hinner få sagt det man vill och att de lyssnar. I mina möten med vården har jag ofta upplevt att det är så.

 

 Håkan

Håkan Jäder, Ransäter.

- Det är viktigast för mig att jag får hjälp med mitt hälsotillstånd. Jag har haft en del besök i vården och jag är generellt jättenöjd, glad och imponerad av hur jag bemötts!


 


Nära vård i Värmland och Vad är viktigt för dig?

regionvarmland.se/naravard finns mer information, en folder och några affischer som stöd för att prata om Vad är viktigt för dig-frågan och det personcentrerade förhållningssättet.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?