Till startsidan

Stödgrupper för barn och unga i sorg

"När någon nära dör" är namnet på stödgrupper för barn i sorg, en gruppverksamhet för barn som mist en närstående.

Ett stöd för barn och unga i sorgearbetet är att delta i våra stödgrupper där barnet möter andra barn i samma situation. Sorg och saknad känns olika för alla och i grupperna har vi aktiviteter med olika teman och pratar om det som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Träffar på lekterapin

Grupperna åldersindelas för barn och unga mellan 7 och 20 år. Vuxna träffar samtidigt andra föräldrar eller närstående i samma situation. Träffarna hålls på lekterapin på Centralsjukhuset i Karlstad vid åtta tillfällen efter klockan 16. Nya grupper startas när tillräckligt många deltagare är anmälda.

Samarbete med Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan

Stödgrupperna är ett samarbete mellan Region Värmland, Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan.

Förebygga ohälsa

Syftet med grupperna är att förebygga ohälsa bland barn och unga som mist någon nära. Utvärdering av tidigare genomförda stödgrupper har visat bra resultat.

Styrdokument

Barns rätt till information, råd och stöd vid anhörigs sjukdom eller dödsfall (pdf) Pdf, 303 kB.

Informationsmaterial

Vill du veta mer om verksamheten eller förmedla kontakt?

Anna-Karin Berglind
Sjukhuskyrkan

Telefon: 054-61 58 04.
E-post: barnisorg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats