Till startsidan

Liv och hälsa

Liv och hälsa är en stor undersökning om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården hos befolkningen i Mellansverige.

Bilden visar förstasidan på enkäten Liv och hälsa 2022 - människor och texten Liv och hälsa 2022.

Undersökningen Liv och hälsa pågår februari-maj 2022.

Har du fått enkäten Liv och hälsa?

Under våren får cirka 14 000 vuxna i Värmland ett brev med länk till enkäten Liv och hälsa. ​​Svaren från undersökningen är viktiga och bidrar till kunskap som används i arbetet för god och jämlik hälsa.​

Enkäten är en möjlighet för dig att påverka framtida hälsofrämjande satsningar och hälso- och sjukvården i Värmland.

Missa inte chansen att berätta hur du har det!

Nedan hittar du mer information om undersökningen. Där finns också rapporter som togs fram efter förra undersökningen, som genomfördes 2017.

Undersökningen Liv och hälsa genomförs vart fjärde eller femte år. Samma frågor ställs i den vuxna befolkningen i regionerna Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län (CDUST-länen).

Syftet med undersökningen Liv och hälsa är att ta reda på hur den vuxna befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering och samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande insatser och för att den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt.

Resultaten publiceras dels i form av tabellrapporter på kommun-, läns- och regional CDUST-nivå, men även i folkhälsorapporter som beskriver aktuellt hälsoläge samt gör jämförelser med tidigare års undersökningar.

Undersökningen 2022 genomförs februari–maj. I Värmland får cirka 14 000 slumpmässigt utvalda personer ett brev med inbjudan att delta. De som får brevet är 18 år eller äldre och folkbokförda i Värmland. Var och en väljer själva om de vill svara via webben eller via en pappersenkät. På webben finns enkäten på svenska och engelska.

Anu Molarius

Folkhälsobevakare
Telefon: 010 831 97 42
E-post: anu.molarius@regionvarmland.se

Cecilia Nyberg

Folkhälsoanalytiker
Telefon: 010 831 40 58
E-post: cecilia.nyberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen