Till startsidan
Till startsidan

Målbildsarbetet under 2021

En samordningsgrupp fick år 2019 uppdraget att ta fram en process för hur målbildsarbetet skulle gå till som 2021 förlängdes till att ta fram en gemensam målbild för nära vård i Värmland. Arbetet har skett gemensamt mellan Region Värmland och kommuner och processen fram har varit lika viktig som målbilden.

Region Värmland och länets kommuner i samarbete

En samordningsgrupp med representanter från Region Värmland och flera kommuner fick år 2019 uppdraget att ta fram en process för hur målbildsarbetet skulle gå till. 2020 presenterade de ett förslag som är förankrat i samverkansarenan Värmlandsrådet. Gruppen fick sedan uppdraget att under 2021 ta fram en gemensam målbild för Nära Vård i Värmland. Arbetet har skett gemensamt region och kommuner emellan där processen varit lika viktig som målbilden.

Målbildsprocessen har byggt på samverkan, varit långsiktig och med delaktighet och medskapande.

Fokusveckor, seminarier och workshops 2021

Under 2021 arrangerade samordningsgruppen två fokusveckor för att öka kunskapen om och skapa engagemang kring nära vård.

Se seminarierna här

I regionala och lokala workshops där över 500 medarbetare, chefer, ledare, politiker och värmlänningarna deltagit har målbilden också diskuterats.

Några röster från målbildsarbetet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats