Till startsidan
Till startsidan

Vad är viktigt för dig?
Frågan som kan ge oväntade svar

I juni varje år uppmärksammas internationella Vad är viktigt för dig dagen i över 50 länder. Syftet är att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan medarbetare inom skola, vård och omsorg och personer de möter. Här finns inspiration och material att använda då du jobbar med frågan i din verksamhet.

Vad är viktigt för dig?

Frågan är central i omställningen till god och nära vård, hälsa och omsorg. Med hjälp av den och liknande frågor kan du på ett bättre sätt anpassa insatserna efter personens individuella förutsättningar och behov. Genom att ställa frågan skapar du en relation till personen du har framför dig vilket hjälper dig att se och förstå personen på ett bättre sätt. Då kan ni tillsammans skapa bra förutsättningar att arbeta ihop och hitta en gemensam väg fram.

Informationsmaterial

Vad är viktigt för dig? Frågan som kan ge oväntade svar!

Rolf Åström, personrådsledamot Centrum för personcentrerad vård, GPCC föreläser om personcentrerad vård coh varför det är viktigt.

Så här presenterar Rolf sig själv:

Hej, Rolf Åström heter jag och är sedan födseln värmlänning och bor i Karlstad. Vid olika händelser i livet, som handlar om vård och omsorg, har jag ofta ställt mig frågan: visst borde det gå att göra detta på ett annat sätt?

Jag har en teknisk utbildning i grunden och upplever mig själv som kreativ, vilket mina två döttrar säkert inte håller med om då jag under deras uppväxt besvarade deras frågor med ett nej, för att vinna tid och se konsekvenserna.

Här lite om min nuvarande och tidigare yrkesverksamhet

  • Personrådsledamot, Centrum för personcentrerad vård, GPCC Göteborgs Universitet
  • Styrelsemedlem, Anhörigföreningen i Karlstad
  • Projektledare, för införandet av de nationella e-Hälsa tjänsterna i Region Värmland och
  • samtliga kommuner i länet
  • Inera AB, samägt bolag av samtliga Regioner och kommuner i Sverige - verksamhetsspecialist, e-Hälsa
  • Föreläsningar om verksamhetsutveckling vid Karlstads Universitet

Varför är personcentrerad vård och omsorg viktigt?

Genom åren har vi hört uttrycken ”Patienten i centrum”, ”Patientens centrum” med flera. Nu tror jag att vi kommit till något som ger synligt positivt resultat med just personcentrerad vård och omsorg. Kommunikation och information är mina käpphästar och i personcentrerad vård är de en viktig del. Uppföljning är ytterligare en parameter som påvisar ”verkstad”. Därför engagerar detta mig.

Vad är viktigt för dig? Dagligt detektivarbete vid vuxenhabiliteringen

Att se och möta varje individ utifrån sina unika behov är en grundbult i vuxenhabiliteringens verksamhet i Region Värmland. – Det är ett ständigt experimenterande, säger enhetschef Susanne Lindell. Vi kan inte bemöta alla på samma sätt eftersom alla är olika.

"Att lära och utvecklas av de vi möter och att utgå från de hinder vi stöter på ligger i habiliteringens natur"

Vad är viktigt för dig? Rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun

Vid rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun har man sedan en tid tillbaka arbetat aktivt med att ställa frågan.

Rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun jobbar med frågan varje dag

Individanpassade föräldrautbildningar i Sunne

Under pandemin ställde Familjecentralen Pusslet i Sunne om sin verksamhet och började erbjuda individanpassade föräldrautbildningar istället för grupputbildningar, vilket gav mycket fina resultat. I arbetet har man haft god samverkan med Sunne kommun vilket bidragit till att minska risken att individen faller mellan stolarna.

Individanpassade föräldrautbildningar i Sunne fångar upp mest sårbara familjer

Volab i Forshaga, en samarbetsverkstad med medborgaren i fokus

I Forshaga kommun jobbar man aktivt med att samverka över förvaltningsgränser. Tre förvaltningar jobbar tillsammans i arbetsgruppen Volab för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra. I nästa steg underlättar det för en bättre och enklare samverkan med kommuninvånarna.

Så funkar Volab i Forshaga

Köksbordskonferens i Hagfors

Ett enkelt sätt att ställa frågan Vad är viktigt för dig och på så sätt fokusera på personen man har framför dig är via en köksbordskonferens. Det jobbar man med i Hagfors kommun.

Så fungerar en köksbordskonferens

Filmerna nedan visar olika perspektiv på frågan Vad är viktigt för dig? Varje film har något att presentera och några avslutas med reflektionsfrågor som ska fungera som underlag för att få i gång en dialog i den grupp som tittat på filmen. Se alla filmer eller välj de som du tycker passar bäst i din verksamhet. Länkarna leder till videovisning på Vimeo.

 

Presentation av nio områden som samsjuklighetsutredningen beskriver som viktiga ur ett brukarperpektiv (Vimeo)

Barnkonsultsjuksköterskor med barns och föräldrars behov i fokus

Jenny Andernord och Tina Österman är barnkonsultsjuksköterskor på barn- och ungdomsmedicin i Karlstad. Barn med stora vårdbehov erbjuds samordnad vård och stöd i hemmet där barnens och föräldrars behov sätts i centrum vilket leder till färre sjukhusbesök. Du hör dem berätta om sitt personcentrerade arbete i filmen nedan.

Personcentrerat arbetssätt

Att arbeta personcentrerat innebär att patienten sätts i centrum och bemöts som en person med unika behov där dess vilja och förmågor ska vara en del av vården. Ett personcentrerat arbetssätt bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälsa, vård och omsorg.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats