Till startsidan

Försäkringsmedicinsk utredning på begäran av Försäkringskassan

En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för patientens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.

Regionerna ansvarar för att försäkringsmedicinska utredningar kan tillhandahållas på begäran av Försäkringskassan.

Bakgrunden är att Försäkringskassan ibland behöver mer än det medicinska underlaget för att kunna bedöma en patients rätt till ersättning eller stöd. Det är försäkringsutredaren på Försäkringskassan som avgör om en försäkringsmedicinsk utredning behövs i ärendet enligt socialförsäkringsbalken.

En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för patientens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.

Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Den försäkringsmedicinska utredningsform som finns idag heter Aktivitetsförmågeutredning (AFU) och är en standardiserad utredningsform som följer Försäkringskassans föreskrift. AFU syftar till att ge en helhetsbild av den försäkrades funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Målgruppen för AFU är alla ärenden inom sjukförsäkringar.

En AFU bygger på standardiserade tester och börjar alltid med en läkarundersökning. Vid behov kan utredningen utvidgas med utredning av exempelvis en arbetsterapeut, fysioterapeut och en psykolog.

AFU sker på beställning av Försäkringskassan

Region Värmland har organiserat arbetet med att erbjuda försäkringsmedicinska utredningar på beställning av Försäkringskassan genom det Försäkringsmedicinska utredningsteamet på Centralsjukhuset.

Det är Försäkringskassan som äger utredningsdokumentet från AFU och den försäkrade får en egen kopia från Försäkringskassan.

Patienten kan välja att dela med sig av utredningsresultatet. Om en kopia av utredningen förmedlas från patienten till hälso- och sjukvården med önskemål om att informationen från utredningen ska komma hälso- och sjukvården till del ska det dokumentet skannas enligt regionens rutiner. Hälso- och sjukvården har ingen egen tillgång till dokumentation från utredningen även om själva utredningen genomförs i regionens regi.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?