Till startsidan

Kontakt försäkringsmedicin

Kontaktuppgifter till övergripande försäkringsmedicinska resurser.

Uppdraget för övergripande försäkringsmedicinska resurser innebär bland annat att:

  • vara ett stöd för hälso- och sjukvårdens ledning och för verksamheterna i försäkringsmedicinska frågor,
  • genomföra kompetensutveckling inom försäkringsmedicin och
  • samverka med externa aktörer.

Utvecklingsledare och ordförande i försäkringsmedicinska kommittén

Caisa Hedlund 

Medicinskt sakkunniga i försäkringsmedicin

Madleen Huzell

Du når dem via växeln på telefon 010-831 50 00

Funktionsbrevlåda för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården och har frågor kring försäkringsmedicin kan också ställa dina frågor via funktionsbrevlådan forsakringsmedicin@regionvarmland.se  Brevlådan öppnas två gånger i veckan, så det kan ta ett par dagar innan du får svar.

Observera att funktionsbrevlådan inte är ämnad för patienter. Patienter ska istället vända sig till berörd vårdenhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?