Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag.

Covid­undantaget i sjukförsäkringen upphör att gälla

Den 1­ januari 2024 upphör covidundantaget i 27 kap. 49 a § socialförsäkringsbalken (SFB) att gälla. För anspråksperioder som sträcker sig över årsskiftet innebär det att en försäkrad som beviljas sjukpenning på grund av covidundantaget kan som längst få sjukpenning fram till den 31 december 2023, men kommer få avslag för perioden från den 1 januari 2024 om hen inte har rätt till sjukpenning på annan grund.

Mer information finns på Försäkringskassans webbplats

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplats finns information för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården (forsakringskassan.se).
Försäkringskassans telefonnummer för hälso- och sjukvården: 0771-17 90 00.

Information från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens webbplats finns information för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården (arbetsformedlingen.se).
Arbetsförmedlingens telefonnummer för hälso- och sjukvården: 0771-71 77 17.

Information från Norsk Arbetar- och välfärdsförvaltning, NAV

Om din patient är socialförsäkrad i Norge finns mer information på Norsk Arbetar- och välfärdsförvaltning, NAVs webbplats (nav.no).
NAVs telefonnummer för hälso- och sjukvården: +4755 55 33 36

Om försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar:

  • Medicinsk undersökning och utredning.
  • Bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå.
  • Förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.
  • Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Definitionen är fastställd av Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) 2017.

Region Värmland ska enligt det försäkringsmedicinska uppdraget tillse att:

  • Det försäkringsmedicinska arbetet är en integrerad del av vård och behandling.
  • God kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet säkerställs, samt att arbetet följer aktuell kunskapsstyrning inom området.
  • Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter erbjuds utifrån behov och ingår då som en del av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (reglerat i lag).
  • Utbildning och kompetensutveckling i försäkringsmedicin tillhandahålls (reglerat i författningar och föreskrifter).
  • Försäkringsmedicinska utredningar utförs på beställning av Försäkringskassan (reglerat i lag).
Bild som beskriver det försäkringsmedicinska arbetet

Visualisering av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete. Bild från Socialstyrelsens utvecklingsplan för försäkringsmedicin 2020.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats