Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Försäkringsmedicin och sjukskrivning / Utbildning och kompetensutveckling

Utbildning och kompetensutveckling

I Region Värmland genomförs lärarledda utbildningsinsatser för AT-läkare, BT-läkare och ST-läkare i försäkringsmedicin, i samarbete med Utbildningscentrum. Utbildningarna ingår även i introduktionen för rehabiliteringskoordinatorer.

Vid frågor kopplat till anmälan och utbildningstillfällen, kontakta Utbildningscentrum.

Försäkringsmedicinska kommittén har tagit fram en rekommendation avseende upplägg för utbildning i klinisk försäkringsmedicin för specialistläkare. Rekommendationen kan du läsa här (pdf) Pdf, 149 kB.

Nu finns SKR:s utbildningar i regionens utbildningsplattform

Region Värmland har tecknat en regionlicens för SKR:s webbutbildningar i försäkringsmedicin. Utbildningarna finns därmed tillgängliga i regionens utbildningsplattform.

Åtkomst för den som är anställd i Region Värmland

För att komma åt webbutbildningarna i utbildningsplattformen behöver du vara uppkopplad på regionens nät. Sök på försäkringsmedicin i kurskatalogen alternativt följ nedanstående länkar:

Försäkringsmedicin Introduktion
Introduktionen är tänkt främst för utlandsutbildade läkare och läkare med äldre utbildningar som en ingång till ämnet och utbildningarna.

Försäkringsmedicin för AT-läkare
Utbildningen rekommenderas för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården som medverkar i försäkringsmedicinska bedömningar

Försäkringsmedicin ST-läkare
Utbildning rekommenderas för ST-läkare

Åtkomst för den som arbetar på en privat vårdenhet som har vårdavtal med Region Värmland

Ett alternativ är att första gången bara registrera sig och skapa ett konto via https://regionvarmland.grade.se/Extern och sedan söka upp respektive utbildning i Utbildningsplattformens kurskatalog.

SKRs vägledningar för kompetensutveckling i försäkringsmedicin

SKR har sammanställt en rapport om kompetensutveckling i försäkringsmedicin. Rapporten innehåller bland annat sju vägledningar med kompetensmål för läkare, andra professioner och funktioner. Vägledningarna ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdens planering, ledning, styrning och en kvalitetssäkring av utbildning och andra kompetensutvecklingsinsatser inom försäkringsmedicin.

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin (skr.se)

SKRs utbildningsmaterial och stöd för rehabiliteringskoordinering

SKR har tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Utbildningsmaterial och stöd koordineringsinsatser (skr.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats