Till startsidan
Start / Vård och behandling / Försäkringsmedicin och sjukskrivning / Utbildning och kompetensutveckling

Utbildning och kompetensutveckling

I Region Värmland genomförs lärarledda utbildningsinsatser för AT-läkare, BT-läkare och ST-läkare i försäkringsmedicin, i samarbete med Utbildningscentrum. Utbildningarna ingår även i introduktionen för rehabiliteringskoordinatorer.

Vid frågor kopplat till anmälan och utbildningstillfällen, kontakta Utbildningscentrum.

Försäkringsmedicinska kommittén har tagit fram en rekommendation avseende upplägg för utbildning i klinisk försäkringsmedicin för specialistläkare. Förslaget kan du läsa i sin helhet här (pdf). Pdf, 156 kB.

SKRs webbutbildningar i försäkringsmedicin

Du når SKRs webbutbildningar i försäkringsmedicin via inloggning i regionens utbildningsplattform. Sök på försäkringsmedicin i kurskatalogen, alternativt följ nedanstående länkar

SKRs vägledningar för kompetensutveckling i försäkringsmedicin

SKR har sammanställt en rapport om kompetensutveckling i försäkringsmedicin. Rapporten innehåller bland annat sju vägledningar med kompetensmål för läkare, andra professioner och funktioner. Vägledningarna ska vara ett stöd för hälso- och sjukvårdens planering, ledning, styrning och en kvalitetssäkring av utbildning och andra kompetensutvecklingsinsatser inom försäkringsmedicin.

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin (skr.se)

SKRs utbildningsmaterial och stöd för rehabiliteringskoordinering

SKR har tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Utbildningsmaterial och stöd koordineringsinsatser (skr.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen