Till startsidan

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

I produktgruppen hjälpmedel för medicinsk behandling ingår hjälpmedel för träning och behandling. Grundprincipen vid behov av träningshjälpmedel är att hänvisa personer med funktionsnedsättning till allmänna eller speciellt anordnande träningslokaler.
Då behovet är långvarigt, frekvent (en till flera gånger per dag) och medicinskt styrkt, kan hjälpmedlet förskrivas som personligt hjälpmedel. Träningshjälpmedel som inte finns att förskriva kan rehabiliteringsansvarig verksamhet erbjuda möjlighet till att låna under begränsad tid.