Till startsidan

04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Positioneringskuddar

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som innebär ökad muskeltonus, smärta, och eller felställning och som i behandlande och eller avlastande syfte har behov av, att med hjälp, inta, ändra och eller bibehålla positionering i sittande och eller liggande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga att själv ändra och/eller bibehålla positionering i sittande och eller liggande.

Mål med hjälpmedlet:

Bibehålla avlastande, tonusnormaliserande och trygga positioneringar.

Förskrivning av flera:

Ja

________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Tänk på att positionering ska ske under hela dygnet både i liggande, sittande och stående. 

Bedömning: 

Exempel på fall där positioneringskuddar kan vara indikerat

  • vid knäkontrakturer där knäna faller åt sidan, vilket ger en snedställning i höft/rygg.
  • vid ökad tonus/kontrakturer i armarna
  • vid låg tonus i armarna t ex vid MS, stroke.
  • vid hög eller låg tonus för positionering i liggande och sittande. För att t ex kunna påverka andning, måltidssituation eller för att motverka felställningar.
  • vid positionering av sittande i stol eller rullstol där andra alternativ inte är möjliga.
  • vid positionering för att få en funktionell utgångsposition vid träning. 
  • vid positionering i smärtlindrande syfte
  • vid positionering i syfte att öka aktivitet i sittande

Utprovning:

Instruera vad syftet med hjälpmedlet är och visa hur kuddarna ska placeras.

Ta gärna foto och lämna med anvisningar hur kuddarna ska placeras.

Informera om skötsel av positioneringskuddarna och lämna med bifogad skötselanvisning.

Övrigt: 

Flera kuddar kan förskrivas för att bibehålla avlastande, tonusnormaliserande och trygga positioneringar. Nedsmutsning motiverar inte förskrivning av flera kuddar. Vid behov kan extra överdrag förskrivas. 

Uppföljning: 

Oftare i början, Sedan minst en gång per år. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?