Till startsidan

04 33 09 Specialutrustning för att bevara hud och vävnad intakt

Hälskydd, Armbågsskydd

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Personer med strukturavvikelse och eller funktionsnedsättning som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att ändra kroppsställning i liggande samt förekomst av andra riskfaktorer för trycksår.

Mål med hjälpmedlet:

Avlasta och förebygga uppkomst av trycksår.

Förskrivning av flera:

Ja, parvis.

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Hälskydd/armbågsskydd förskrivs till personer med isolerad rodnad, där det inte är aktuellt med en hel antidecubitusmadrass.

Tänk på att skydden inte ersätter lägesändring och omvårdnad.

Sammanställning av häl/ armbågsskydd finns på Hjälpmedelsservice hemsida under Bassortiment – Madrasser i relaterade dokument.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?