Till startsidan

06 33 03 Konfektionsskor och bekvämskor samt 06 33 06 Specialtillverkade skor

Begränsat/rekommenderat sortiment av konfektionsskor, bekvämskor och specialtillverkade skor.

Remittent

 • Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes och allmänmedicin.
 • Medicinsk fotterapeut i öppenvården
 • Leg. fysioterapeut: habilitering och reumatologi.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning, alternativt med medicinsk riskfaktor, kopplad till fötterna.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. nedsatt fotfunktion och/eller deformitet där behovet inte kan tillgodoses med konsumentprodukter.

Exempel på funktionstillstånd:

 • Neurologisk dysfunktion
 • Bortfall av känsel på belastade hudytor
 • Missbildningar med funktionsbortfall
 • Amputationer
 • Grava deformiteter
 • Kraftigt avvikande volym
 • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska
  sjukdomar, artros)
 • Cirkulationsrubbningar med risk för sår (diabetes mellitus, arterioskleros)
 • Neuropati
 • Diabetiker med fotstatus NDR 3

Mål med hjälpmedlet

Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet,
förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga, förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast två par skor kan förskrivas per år. Särskilda
skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel se definition.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Skor är vanligtvis egenansvar. Om funktionsnedsättningen eller risken bedöms vara stor kan skor förskrivas som hjälpmedel. Att ha fått en remiss innebär inte självklart att skor kommer att förskrivas. Det gör det heller inte om en tidigare förskrivning av subventionerad fotortos/inlägg eller fotledsortos skett.
För diabetiker med fotstatus NDR1 och 2 är skor i normalfallet egenansvar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats