Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Förskrivning av läkemedel

Arbetsplatskoder och receptblanketter

Information om arbetsplatskoder, förskrivarkoder och receptblanketter, samt hur du beställer dessa.

Elektronisk förskrivning

Elektronisk förskrivning är huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Läs mer om ändringar i föreskrifterna på Läkemedelsverkets webbplats. Detta innebär att receptblanketter då endast får användas i undantagsfall.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbaserat verktyg – Förskrivningskollen (ehalsomyndigheten.se) - för elektronisk förskrivning. Utöver detta verktyg finns det i dagsläget flera olika webbaserade verktyg som kan användas mot en licensavgift. Frågor och support kring dessa hanteras av respektive leverantör.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Från 1 maj 2021 får endast receptblanketten från 1 juli 2020 (lakemedelsverket.se) användas.

Beställning av receptblanketter kan göras hos Strålfors tryckeri eller SKL Kommentus. Det går att beställa receptblanketter med eller utan streckkod samt klisteretiketter med streckkod. Observera att förskrivarkod och eventuell arbetsplatskod måste anges i maskinläsbart skick för att receptblanketten ska vara giltig.

Beställningar skickas med fördel digitalt till e-postadresserna nedan.

OBS! Region Värmland tillhandahåller INTE receptblanketter utan de beställs av förskrivaren. Förskrivar- och arbetsplatskoder som använts på tidigare receptblanketter är fortfarande giltiga och kan användas vid beställning av nya blanketter.

Tips! Under streckkoden på dina gamla receptblanketter står förskrivarkod och arbetsplatskod i en rad där de sju första siffrorna är förskrivarkod och efterföljande siffror är arbetsplatskod, denna består i Värmland av 13 siffror varav de två första alltid är 17.

Strålfors AB

E-post: customer.service@stralfors.se
Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

SKL Kommentus

E-post: order@sklkommentus.se
Telefon: 08-709 59 90

Förskrivarkod

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen. Koden, som alltid består av sju siffror, ska anges på samtliga recept. Saknas förskrivarkod är detta ett expeditionshinder och receptet kan inte expedieras av apotek. Undantag är recept utfärdade av veterinärer.

Det finns även gruppkoder för förskrivare som inte har svensk läkarlegitimation och som därmed saknar individuell förskrivarkod, exempelvis AT-läkare.

Arbetsplatskod

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs en arbetsplatskod, vilken utfärdas av regionen.

En arbetsplatskod i Värmland består av 13 siffror varav de två första alltid är 17. Arbetsplatskoden används för att fördela kostnaden för läkemedelsförmånen mellan regionens olika arbetsplatser. Läkemedelscentrum ansvarar för att utfärda arbetsplatskoder.

Ansök om arbetsplatskod

Du ansöker genom att fylla i blanketten ansökan arbetsplatskod (pdf) Pdf, 184 kB. och skickar den till:

Region Värmland
Läkemedelscentrum
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Kontakt

Mejl: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 41 41

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats