Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar används för att öka patientsäkerhet och kvalitet i läkemedelsbehandlingen. Syftet är att förhindra att patienter tar läkemedel de inte längre behöver, är olämpliga för äldre, påverkar varandra eller orsakar biverkningar.

Läkemedelsgenomgångar kan ske både med och utan medverkan av farmaceut. Regionen har egna farmaceuter som bland annat genomför läkemedelsgenomgångar i samarbete med vården. Farmaceuterna kan kontaktas för hjälp med enskild uppkommen läkemedelsfråga eller om önskan finns för farmaceutdeltagande vid läkemedelsgenomgång.

Slutenvård

Kliniska farmaceuter finns inom geriatriken på avdelning 23, Centralsjukhuset i Karlstad. Där deltar farmaceuten i det kliniska arbetet genom att göra enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar, medverka på rond samt ha patientsamtal. Sedan 2018 arbetar man på avdelningen med metoden Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), ett arbetssätt där farmaceut ingår i ett multiprofessionellt team för medicinsk, funktionell och psykosocial bedömning av patienten.

Öppenvård

Kliniska farmaceuter är en del av mobilt resursteam i Karlstad. Inför inskrivningar av nya patienter i teamet gör farmaceuten en fördjupad läkemedelsgenomgång.

Ett samarbete finns sedan flera år inom primärvården för patienter på särskilt boende (SÄBO) och hemsjukvården i hela regionen. Läkemedelsgenomgångar med farmaceut sker kontinuerligt och bokas på förhand via farmacitjansteenheten@regionvarmland.se, en nybildad enhet inom Läkemedelscentrum, terminsvis. Den kliniska farmaceuten erhåller symtomskattningsformulär på förhand och utför fördjupade läkemedelsgenomgångar med hjälp av dessa. Under rond diskuteras läkemedelsgenomgången med läkare och den personal som vårdar patienten.

Med start 2021 kommer kliniska farmaceuter att delta i regionens projekt "En hållbar vårdcentral" där farmaceutens fokus blir att medverka i område läkemedel. Ett helhetsgrepp tas kring läkemedelssortiment på vårdcentralen, förskrivningsmönster utifrån ett miljöperspektiv men också deltagande vid läkemedelsgenomgångar.

För mer information, se länkar nedan.

Symtomskattning inför läkemedelsgenomgång i primärvården

Rutiner

Rapporter 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats