Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Miljö och läkemedel

Miljö och läkemedel

Läkemedelsanvändningen har en negativ miljöpåverkan vid såväl produktionen av substanser som konsumtionen av dem. Region Värmland arbetar därför på olika sätt för att minska vår miljöpåverkan från läkemedel. Din insats är viktig för att åtgärderna ska få effekt.

Handlingsplan för minskad miljöpåverkan från läkemedelsanvändning

Läkemedelscentrum har tillsammans med miljöteamet på Hållbar utveckling tagit fram en handlingsplan utifrån målområde Läkemedel i Miljöplan 2021–2024 (pdf) Pdf, 272 kB. med följande långsiktig målsättning och mål till 2025.

Långsiktig målsättning

Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och vår läkemedelsanvändning medför en minimal negativ påverkan på miljö och hälsa.

Mål 2025

  • Kunskapen ska öka hos förskrivare och annan vårdpersonal om läkemedels miljöpåverkan och hur de kan bidra till att minska den.
  • Antibiotikaförskrivningen ska inte överstiga 250 recept per 1000 invånare och år.
  • Klimatavtrycket från användningen av medicinska gaser ska vara högst 2,0 kg CO2- e/invånare.

Handlingsplanen är fastställd av Läkemedelskommittén i Värmland och innehåller prioriterade åtgärder. Utifrån åtgärderna i handingsplanen tar Läkemedelskommittén årligen fram en aktivitetsplan.

Nationellt samarbete

Region Värmland deltar i regionernas nätverk för läkemedel och miljö. Nätverkets syfte är att utveckla och samordna arbetet med att minimera läkemedels negativa miljöpåverkan.

Webbaserad utbildning "Läkemedel och miljö", för dig som förskriver och ger råd om läkemedel 

Utbildningen syftar till att lära dig mer om läkemedels miljöpåverkan och vad du som förskrivare kan göra för att minska denna. Utbildningen består av två delar, introduktion och patientfall. Varje del tar cirka tio minuter att genomföra. Resultatet sparas tyvärr inte, men du kan ladda ner ett diplom efter genomförd kurs.

Gå utbildningen "Läkemedel och miljö":

Substansspecifik miljöinformation

För substansspecifik miljöinformation hänvisas till Region Stockholms databas med sökfunktion, Janusinfo, för miljöklassificerade läkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats